13
Jan-2016

Ansamblu urban – Centrul Istoric al municipiului Slatina

Cod LMI: OT-II-m-B-08575

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de arhitectură

Adresa: Str. Ionașcu, Str. George Poboran, Str. Mihai Eminescu, Str. Dinu Lipatti, Str. Grădiniței, Str. Mihail Kogălniceanu, Str. Ioan Moroșan, Str. Ionașcu

Localitate: municipiul Slatina

Județ: Olt

Zona centrală a municipiului Slatina, cuprinsă între străzile Ionașcu, George Poboran, Mihai Eminescu, Dinu Lipatti, Grădiniței, Mihail Kogălniceanu, Ioan Moroșan, Ionașcu, se constituie într-unul din cele mai frumoase ansambluri urbane istorice din România. Cunoscută drept centrul istoric al Slatinei, această zonă cuprinde numeroase clădiri construite între mijlocul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, incluse astăzi pe Lista Monumentelor Istorice.

Centrul istoric al municipiului Slatina - strazi dupa reabilitare (3)

Centrul istoric al municipiului Slatina – strazi dupa reabilitare (3)

Harta centrul istoric al municipiului Slatina

Harta centrul istoric al municipiului Slatina

Ansamblul urban centrul istoric al municipiului Slatina este constituit din imobile clasificate ca monumente istorice de rang B, prezentând o importanță deosebită din punct de vedere al patrimoniului cultural național. Imobilele din centrul istoric al Slatinei, unul dintre puținele orașe din țară care mai conservă, cu unele modificări neinspirate, centrul vechi, sunt deținătoare ale unui pregnant caracter specific, determinant pentru personalitatea orașului, ce poartă amprenta unei succesiuni de etape relevante din punct de vedere arhitectural.

În prezent, majoritatea clădirilor din centrul istoric se află într-o stare avansată de degradare, ce reclamă adoptarea unor măsuri urgente de intervenție, în ceea ce privește restaurare a fațadelor, lucrări de consolidare, asigurarea stabilității a acestora, dar și stoparea degradării și executarea unor lucrări de reabilitare controlată, inclusiv înlăturarea intervențiilor neadecvate ce au fost realizate de-a lungul timpului (atât din punctul de vedere al soluțiilor cât și al materialelor folosite). În acest sens, Primăria Municipiului a emis un regulament privind drepturile și obligațiile proprietarilor imobilelor monumente istorice, precum a celorlalte clădiri din Ansamblul urban – Centru istoric Slatina și măsurile de finanțare a lucrărilor de restaurare a clădirilor monument istoric.

Cladire istorica din zona centrala a municipiului Slatina (2)

Cladire istorica din zona centrala a municipiului Slatina (2)

Ca și în cazul altor orașe – vezi București și Craiova – centrul istoric al Slatinei se suprapune peste cea mai veche și cunoscută zonă comercială a orașului. Principala arteră cu activitate comercială era strada Lipscani, străjuită de case-tip, cu locuințe la etaj și spații comerciale la parter, unde își vindeau marfa mici meseriași și negustori: băcani, blănari, ceasornicari, cizmari, cojocari, pielari, tăbăcari, croitori, farmaciști, librari, tipografi, plăpumari, etc. Unitatea tipologică a caselor din această zonă este dată de specificul lor. Astfel, parterul caselor, dedicat activității comerciale, are o ușă și una-două ferestre mari, tip vitrină, în timp ce nivelul superior, menit pentru uz rezidențial, are fațade subliniate prin balcoane sau prin cornișe bogat decorate. Balcoanele contra-punctează linia fațadelor și contribuie la îmbogățirea decorativă a ansamblului urban al municipiului Slatina prin delicata feronerie cu elemente caracteristice „artei 1900”. Îngustimea frontului de fațade contrastează cu adâncimea spațiilor interioare, rezervate depozitelor și anexelor gospodărești. În ciuda faptului că ansamblul urban prezintă această unitate tipologică, frontul arhitectural al fațadelor caselor din centrul istoric al Slatinei dovedește o deosebită varietate stilistică, ce îmbină clasicismul sobru cu efuziunile eclectice izvorâte din interpretarea marilor stiluri.

În perioada 2013-2014, centrul istoric al municipiului Slatina (străzile Lipscani și Mihai Eminescu, pe care sunt concentrate 52 clădiri – monument istoric) a beneficiat de ample lucrări de reabilitare, acestea vizând: realizarea rețelei de canalizare; realizarea rețelei de iluminat public, inclusiv a branșamentelor pentru utilități; reabilitarea străzilor Mihai Eminescu și Lipscani, atât partea carosabilă, cât și trotuarele; reabilitarea spațiilor verzi din zona străzii Mihai Eminescu; instalarea mobilierului urban. În urma reabilitării, strada Lipscani a devenit pietonală, în timp ce strada Mihai Eminescu a fost destinată circulației autoturismelor pe un singur sens.

Cladire istorica din zona centrala a municipiului Slatina (1)

Cladire istorica din zona centrala a municipiului Slatina (1)

Pentu a revitaliza centrul istoric al orașului, Primăria Municipiului Slatina a lansat în anul 2014 un concurs anual, intitulat “Micul meu monument”, în urma căruia proprietarii de imobile incluse pe Lista Monumentelor Istorice din zona centrală pot reabilita fațadele clădirilor cu bani de la Primărie. Pentru a putea beneficia de acest ajutor financiar, proprietarii clădirilor vechi trebuie să întocmească un proiect din care să rezulte intenția de valorificare a potențialului imobilului și de dezvoltare a Centrului Istoric.

Surse:

Slatina amintirilor. Muzeul Județean Olt

Primăria Municipiului Slatina

3

 likes / 0 Comments
Share this post:

comment this post


Click on form to scroll

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec