23
Mar-2019

Biserica Hagi Enus Craiova, in restaurare

Avansează lucrările de consolidare și restaurare a Bisericii Toți Sfinții Hagi Enuș din Craiova. Parohia anunța încă din luna august 2018 demararea lucrărilor proiectului: „Consolidare, restaurare și punere în valoare Biserica Toți Sfinții Hagi Enuș – corp C1 și turn clopotniță – corp C3 în cadrul ansamblului Bisericii Toți Sfinții Hagi Enuș”, cod SMIS: 119854, ca urmare a semnării contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar.

Restaurare Biserica Toti Sfintii Hagi Enus Craiova

Restaurare Biserica Toti Sfintii Hagi Enus Craiova

Proiectul are o valoarea totală de 17.588.661,71 lei și beneficiază de asistență financiară nerambursabilă în valoare de 17.236.888,48 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 14.651.355,21 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 2.585.533,27 lei) prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Obiectivul proiectului constă în creșterea atractivității turistice a ansamblului Bisericii Toți Sfinții Hagi Enuș ca urmare a îmbunătățirii imaginii acestuia prin ample lucrări de consolidare și restaurare asupra Bisericii Toți Sfinții Hagi Enuș și a turnului clopotniță, astfel încât rezultatul obținut în urma implementării proiectului să contribuie și la impulsionarea dezvoltării economice și turistice a zonei.

Data estimată a finalizării proiectului este 31.08.2021

Restaurare si consolidare Biserica Toti Sfintii Hagi Enus Craiova.jpg

Restaurare si consolidare Biserica Toti Sfintii Hagi Enus Craiova.jpg

Pe lista proiectelor contractate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia până la data de 31 ianuarie 2019, se mai regăsesc alte 21 proiecte:

Județul Dolj:

 • Valorificare durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din Craiova prin crearea unui Muzeu al Cărții și al Exilului Românesc și introducerea acestuia în circuitul turistic
 • Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Izvoranu – Geblescu
 • Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Cernăteștilor
 • Consolidare, restaurare și punere în valoare Biserica “Sf. Nicolae” – Ungureni
 • Consolidare, restaurare și punere în valoare biserica “Sf. Dumitru” (corp C3) și turn clopotniță (corp C5) din cadrul ansamblului Mănăstirea Jitianu
 • (La care se adaugă amenajarea de parcuri și grădini în municipiul Craiova – Parcul Nicolae Romanescu)

Județul Mehedinți:

 • Consolidare, reabilitare și restaurare Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin

Județul Olt:

 • Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare și punere în valoare a ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni
 • Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu – Centrul Eparhial Social – Cultural
 • Restaurarea, consolidarea, echiparea și dotarea bibliotecii Virgil Carianopol, în vederea valorificării durabile a patrimoniului cultural local
 • Consolidare și restaurare biserica cu hramul “Sfânta Treime” Slatina
 • Restaurare, consolidare și conservare Biserica cu Hramul “Sf Nicolae” a Mănăstirii Călui (turnul clopotniță, amenajare incintă cu sistematizarea verticală a terenului, realizare instalații electrice, termice și sanitare, realizare iluminat arhitectural și ambiental, realizarea unui corp anexă pentru grupuri sanitare, refacere poartă de acces)
 • Restaurarea, consolidarea, echiparea și dotarea Muzeului Romanațiului, în vederea valorificării durabile a patrimoniului cultural local

Județul Gorj:

 • Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a casei memoriale Iosif Keber
 • Consolidare – restaurare și valorificare turistică Biserica “Sf. Nicolae” din Glogova (construire G.S, C.T și împrejmuire)

Județul Vâlcea:

 • Consolidare – restaurare cu integrare în circuit turistic Biserica “Adormirea Maicii Domnului” Ocnele Mari
 • Reabilitare și restaurare a monumentului istoric Biserica Sfântul Ilie din municipiul Drăgășani
 • Consolidare, restaurare și punere în valoare muzeu, ateliere (corp chilii) și incintă din cadrul ansamblului Mănăstirea Arnota
 • Consolidarea, restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului Monument Istoric – Mănăstirea Berislăvești
 • Intervenții de restaurare, consolidare și dezvoltare durabilă a ansamblului monastic Hurezi (Ansamblul Bolniței, restaurare consolidare Biserica Bolniței “Adormirea Maicii Domnului” și foișor (inclusiv osuar). Lucrări de restaurare, consolidare și protecție climaterică definitivă ruine Bolniță)
 • Restaurarea, dotarea și punerea în valoare a Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu

0

 likes / 0 Comments
Share this post:

comment this post


Click on form to scroll

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec