06
Mar-2015

Biserica Intrarea in Biserica, Sf Ioan Botezatorul (Biserica din Targ), Horezu

Cod LMI: VL-II-m-B-09786

Categoria: A – monument de interes local

Natura: Monument de arhitectură

Datare: 1800-1804

Adresa: Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 2

Localitate: oraș Horezu

Județ: Vâlcea

Biserica “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” și “Sfântul Ioan Botezătorul” din Horezu, mai cunoscută ca Biserica din Târg, este un monument de arhitectură de la începutul secolului al XIX-lea.

Biserica din Targ, Horezu - vedere frontala

Biserica din Targ, Horezu – vedere frontala

Istoricul locașului de cult

Biserica a fost construită între 1800-1804 (după alte surse, la 21 noiembrie 1802, după altele între 1800-1807), fiind ctitorită de către vel vistiernicul Ion Urșanu, vătaf de plai în zona Horezu, Constantin Covrea și jupâneasa Stan(c)a. Pictura murală, ce se păstrează și astăzi, atât la interior, cât și la exterior, a fost realizată în 1807 de zugravii Dinu și Manole din Craiova, calfe fiind Stanciu din Craiova, Dumitrașco și Dumitru, iar ucenici, Ion, Preda din Cioroi și Ionică din Craiova.

În 1840, Biserica din Târg avea o zestre ce consta în vase de cositor, o cruce de argint, o pereche paftale de argint, cinci perechi odăjdii (cf DEX: veșminte purtate de preoți în timpul oficierii slujbei religioase sau în împrejurări solemne), două cădelnițe de alamă, zece candele de cositor.

În 1946, odată cu darea în folosință a unei noi biserici în Horezu, cu hramul “Nașterea Maicii Domnului”, vechea Biserică din Târg a fost dată uitării și lăsată în paragină. Aici se mai slujea doar o dată pe an, la 21 noiembrie, în ziua hramului “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, al doilea hram nemaifiind sărbătorit.

În 1992, Biserica din Târg a redevenit biserică parohială, în acea perioadă având loc lucrări de reparare a acoperișului și restaurare a picturii (1995-1996).

Biserica din Targ, Horezu - pictura exterioara

Biserica din Targ, Horezu – pictura exterioara

Despre ctitori

Vel vistiernicul Ion Urșanu (Ion Popescu Urșanu sau Ioan Popescu, zis Urșanu) a fost unul dintre cei mai cunoscuți vătafi de plai (cf DEX: șef al plăieșilor care păzeau un plai sau o trecătoare) din zona Horezu, în special datorită faptului că a ctitorit multe biserici în zonă (în Slătioara, la Viorești și Cociobi, în Urșani-Horezu, în Recea).

Constantin Covrea aparținea unei familii de boiernași, ulterior ajunși țărani de rând.

Despre biserică

Biserica de zid “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” și “Sfântul Ioan Botezătorul” este împărțită în pridvor (cu arcade sprijinite pe 4 coloane de piatră), pronaos, naos și altar, fiind pictată atât la interior, cât și la exterior. Pictura exterioară se află într-o stare avansată de deteriorare.

Biserica din Targ, Horezu - pridvor

Biserica din Targ, Horezu – pridvor

Pisania originală a bisericii, scrisă în piatră în alfabet chrilic, s-a păstrat până în ziua de astăzi. Deși extrem de greu de citit, ea a fost descifrată și transmisă de T. G. Bulat prin articolul Inscripții din bisericile Olteniei, apărut în Arhivele Olteniei în 1923: “Această sfântă și dumnezaiască beserică este din temeli zidită și înfrumusaciată cu toată celtueala i osteniala dumialui jupană Ionie Ursanu carele și vataf(ă) să află plaiului Hurezului și a Dumnealui jupan Costandin(ă) Kovria i jupania sa Stana și întru aceasa și iau … aduceri în beserică și întru pocfala sfântului Ioan(u) Botezătoru aceste 2 sfinte praznice să le savarsească ca dumnealor cata să să pomenească cei vii acei răposați în veci și cu tot niamu Dumnialor. Și sau zidit această sfântă beserică în zilele mării sale Costandin(ă) Moruz Vodă cu blagoslovenia parintelui eposcopului Nectarie; la ani 1800 început și s-au mai îndemnat de au mai ajutorat și alti titori cu bani. Și cu Dumnezău pomenirea, vii Ion Mihăilă Nediala, Costandin, Dumitru Nicolae erei, George … leat 1804”.

Biserica din Targ, Horezu - pisanie in piatra

Biserica din Targ, Horezu – pisanie in piatra

Tot din lucrarea lui T. G. Bulat redăm câteva inscripții de pe ușile de la intrare și de pe pictura interioară. Ușile de la intrare sunt artistic lucrate în lemn, cu însemnarea “Matei Ungureanu 1807” și vultur cu crucea în cioc. Pe cea din stânga cum privești: “Ion(u) Vataf Costa(n)din Co(vrea)”.

Biserica din Targ, Horezu - intrare

Biserica din Targ, Horezu – intrare

În interiorul bisericii, la dreapta intrării, sunt zugrăviți Jupân Costandin Kovrea, și lângă el “Jupan Stana”. La stânga: “Ioan vel vstr. vataful plaiului Hurezului”; lângă el “maica sa Nedelea”. Pe peretele de sud: „Jup. Stanciu san ego Jupa Maria, Jupan Ioan San Zanfir Măldărescu, Jupana Stanca”. Pe icoane apar inscripțiile “Marin zugravu 1858”, “anul 1858 Martie 20”, “Această iconă e zugrăvită de domnu Iancu Dumitriu, hot Târgu Hurezu la anul 1858 Mai 31 Marin zugravu”, “1850 Octombrie 7 Ioan zograf Coltescu”. Pe o cruce lucrată admirabil în filigram: “Ioanike Arhimandrit anu 1848”. La intrare, înăuntru “Întărește Doamne Biserica … zugravi fiind Manolea i Dinu ot Craiova calafe (sic) fiind Stanciu ot Craiova, Dumitrașco i Dumitru leat 1807”.

În curtea bisericii se află o cruce de piatră din 1807, înscrisă la rândul ei pe Lista Monumentelor Istorice cu codul VL-IV-m-B-10032.

Biserica din Targ, Horezu - cruce de piatra

Biserica din Targ, Horezu – cruce de piatra

Surse:

Biserici, târguri și sate din jud. Vâlcea, Ion Popescu Cilieni (1906-1956)

Inscripții din bisericile Olteniei, adunate de T. G. Bulat, Arhivele Olteniei, 02, nr. 06, martie-aprilie 1923

Biserica din Târg – Turism Depresiunea Horezu, www.horezu-turism.ro

0

 likes / One comment
Share this post:
  1. Biserici cu hramul Sf Ioan din Olt, Valcea si Mehedinti | Oltenia Monumentala /

    […] Biserica Intrarea în Biserică, Sf. Ioan Botezătorul (Biserica din Târg), oraș Horezu, Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 2 […]

comment this post


Click on form to scroll

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec