23
Feb-2022

Comunicat de presa ADR Oltenia: Culele Cernătești și Izvoranu, restaurate de CJ Dolj, prin POR 2014-2020

Un popas pe meleagurile Doljului este un bun prilej de întâlnire cu istoria şi legenda, printr-o călătorie la unele dintre cele mai frumoase monumente istorice din Oltenia, Cula Izvoranu-Geblescu și Cula Cernăteștilorobiective de patrimoniu emblematice pentru trecutul nostru. Locuinţele fortificate, în formă de turn, serveau pentru apărare în cazul năvălirilor trupelor otomane de la sud de Dunăre sau ale cetelor de haiduci. Astfel de construcţii, specifice Peninsulei Balcanice, erau răspândite îndeosebi în Serbia, Albania şi Bulgaria. La noi, se întâlneau doar în Oltenia şi vestul Munteniei.

Grație fondurilor europene atrase de Consiliul Județean (CJ) Dolj prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, cele două cule din comunele doljene Brabova și Cernătești își recapătă strălucirea de altădată. Odată restaurate și amenajate, monumentele istorice vor atrage turiști dornici să le descopere istoria, pitorescul şi unicitatea.

Investițiile sunt realizate în cadrul Axei Prioritare 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului culturalPrioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Proiectul cu titlul „Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Cernăteștilor“ este implementat de Consiliul Județean Dolj în parteneriat cu UAT Comuna Cernătești și are o valoare totală de aproximativ 2,1 milioane de lei, din care 1,6 milioane de lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin POR 2014-2020.

Situată în comuna Cernătești şi aflată în administrarea Muzeului Olteniei, Cula Cernăteștilor este un monument semnificativ din punct de vedere istoric, cultural şi turistic. Clădirea a fost construită de boierii Cernătești în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Ajunsă în ruină, a fost refăcută la sfârșitul anilor ’60 și transformată în muzeu sătesc. Între anii 1967-1969, a trecut în patrimoniul statului ca bun abandonat, fiind restaurată şi readusă la înfățișarea originală. În 1972, a primit destinația de muzeu, pentru a găzdui mărturii ale istoriei locului.

Odată cu trecerea timpului, Cula Cernăteștilor a ajuns într-o stare avansată de degradare. Prin investiția realizată în cadrul POR 2014-2020, clădirea va fi complet restaurată și consolidată, iar punctul muzeal va fi reamenajat. Lucrările se apropie de final, iar cula va fi inclusă într-un circuit turistic al obiectivelor de patrimoniu din județul Dolj, dar şi de la nivel regional.

Proiectul cu titlul „Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Izvoranu-Geblescu“ este implementat de Consiliul Județean Dolj în parteneriat cu UAT Comuna Brabova și are o valoare totală de aproximativ 2,2 milioane de lei, din care 2 milioane de lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin POR 2014-2020.

Cula a fost construită în anul 1780 de boierul Barbu Izvoranu, iar în 1841 a intrat în proprietatea familiei Geblescu. Clădirea nu a mai fost locuită din anul 1940, iar un deceniu mai târziu, a trecut în proprietatea statului. În perioada regimului comunist, aici a funcționat un depozit al Gospodăriei Agricole din localitate. După 1990, cula nu a mai avut nicio utilitate publică și a început să se degradeze treptat. Astăzi, se află în administrarea Muzeului Olteniei, iar prin proiectul derulat de Consiliul Județean Dolj în cadrul POR 2014-2020, monumentul istoric a fost complet restaurat și va fi amenajat un punct muzeal modern, interactiv, unde vor fi organizate expoziții etnografice și istorice.

„Ne gândim la moștenirea culturală, la identitatea noastră. Avem monumente istorice de o valoare inestimabilă, care trebuie protejate și puse în valoare, având în vedere importanţa lor culturală şi turistică. De aceea, una dintre prioritățile permanente ale Consiliului Județean Dolj a fost conservarea patrimoniului“a declarat domnul Cosmin Vasile, președintele CJ Dolj.

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia sprijină Consiliul Județean Dolj, care se implică activ în atragerea de bani europeni. Conducerea județului a reușit, astfel, să obțină sume importante prin POR 2014-2020, cu care să finanțeze investiții necesare pentru comunitate, precum modernizarea mai multor drumuri județene, îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale de urgență, restaurarea și valorificarea unor monumente istorice și creșterea eficienței energetice a unor clădiri publice.

 

0

 likes / 0 Comments
Share this post:

comment this post


Click on form to scroll

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec