15
Jul-2018

Cruce de piatra (Biserica Amaradia – Belivaca), Craiova

Cod LMI: DJ-IV-m-B-08430

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument memorial și funerar

Datare: 1801

Adresa: Str. Amaradiei 19 (în curtea bisericii Sf. Nicolae – Belivacă)

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

În partea de est a curții bisericii Sf. Nicolae – Amaradia (Belivacă) din Craiova se află o cruce de piatră, ridicată la 11 septembrie 1800 de ctitorul bisericii, negustorul craiovean Hristea Belivacă.

Biserica Sf Nicolae Amaradia Belivaca, Craiova - cruce de piatra

Biserica Sf Nicolae Amaradia Belivaca, Craiova – cruce de piatra

Textul dăltuit în piatră a fost descifrat de către Pr. prof. dr. Ion Popescu-Cilieni: “+ Cu ajutoriu Sfintei Troiță s-au ridicată această Sfântă Cruce în zilele mării sale Alisandru Moruzi vodă, de robu lui Dumnezeu jupană Hristea Belivacă. Pomenește Doamne: Nastasiia, Dumitru Ioana, Păuna, Ioana, Ștefană ereu, Climentă mona(h), Iona, Pătrașco, Vilavia, Dumitra, Opriia, Pătru, Bălașa, Oprița, Dima, Pătru, Marco, Costandina, Ion, Voica, Mariia, Ioana, Mihai, Giura, Pătrașco, Dumitra, Mariia, Zamfir, Hristia dascălu, Radu, Malciu, Ancuța, Hristia nașu dumnialui, Dumitrakie nașul dumnialui, Mariuța nași dumă(nealui) Hristea Belivacă, cu niamul lui“. Pe partea dinspre sud a crucii este consemnată data la care a fost ridicată: “1800. 7309 săf(te)m(brie) 11“.

Biserica Sf Nicolae Amaradia Belivaca, Craiova - text cruce piatra

Biserica Sf Nicolae Amaradia Belivaca, Craiova – text cruce piatra

Există mai multe opinii cu privire la locul inițial al amplasării acestei cruci, cât și la scopul pentru care a fost ridicată. Părintele Nicolae Nicolaescu, în Istoricul bisericii Sf. Nicolae – Amaradia, era de părere că, în locul în care a fost fixată, în colțul de nord-vest al curții bisericii, era un răscruci, unde familia Belivacă săpase și o fântână. Părintele Ioan Stanciu, constatând că sunt inscripționate numai numele celor răposați, era de părere că această cruce a fost ridicată pe locul de veci al familiei Belivacă, iar prof. Ion Pătrașcu susține că are caracter votiv.

Într-un articol despre bisericile craiovene Sf. Nicolae – Belivacă și Toți Sfinții – Bășica din Arhivele Olteniei din 1934, dl G. Mil-Demetrescu notează: “Și astfel după un secol și mai bine, această cruce de piatră, conservată de minune, vorbește celor ce vor să vadă, de piosul negustor craiovean care, așa cum a fost cu numele său ciudat, a dat viața acestui sfânt locaș ce strălucește ca un giuvaer minunat în bătaia soarelui, în mijlocul Craiovei de eri, de astăzi și de totdeauna.”

Crucea de piatră a fost restaurată între 2010-2012, odată cu biserica.

 

Surse:

Istoric biserica Sf. Nicolae Amaradia (Belivacă)

Website Parohia Sf. Nicolae – Amaradia (Belivacă)

Mil-Demetrescu. Arhivele Olteniei, nr.74-76, iulie-decembrie 1934

1

 likes / One comment
Share this post:
  1. Biserica Sf Nicolae Belivaca Craiova | Monumente Oltenia /

    […] cea mai veche frescă integrală dintr-o biserică din Craiova. În curtea bisericii se află și o cruce de piatră, amplasată în anul […]

comment this post


Click on form to scroll

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec