14
Dec-2018

Descoperiti frumusetea culturii rrome – proiect transfrontalier RO-BG

Joi, 13 decembrie 2018, a avut loc conferința de presă prin care a fost lansat proiectul „Descoperiți frumusețea culturii rrome”, organizat de Asociația Transfrontalieră E(q)uilibrum Environment –AteE (Lider), Asociația “Parteneriate regionale pentru o dezvoltare durabilă”  Vidin și Agenția de Dezvoltare Regională și Centrul de Afaceri 2000 – Montana. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria, axa prioritară nr. 2 „O regiune verde”, Obiectivul specific 2.1 „Îmbunătățirea utilizării sustenabile a patrimoniului natural și cultural și a resurselor”.

Proiectul, ce se va desfășura în perioada septembrie 2018 – februarie 2020, are ca scop îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural prin valorificarea culturii tradiționale rrome din zona transfrontalieră (județele Dolj, Mehedinți din România și districtele Montana, Vidin din Bulgaria) în produse turistice.

Activitățile proiectului includ:

  • Elaborarea a 4 “Studii referitoare la ramurile culturii tradiționale rrome” realizate în fiecare din județele și districtele proiectului (Dolj și Mehedinți în România, Vidin și Montana in Bulgaria). Aceste studii vor  fi piatra de temelie pentru derularea activităților proiectului . În acest sens vor fi culese și sistematizate informații despre artiștii romi și creațiile lor din întreg arealul proiectului , care să demonstreze potențialul acestei culturi pentru dezvoltarea durabilă a turismului în zonă. Studiile vor fi disponibile în limbile română, bulgară și engleză.
  • Elaborarea strategiei comune “Valorificarea  culturii rrome din zona transfrontalieră în produse turistice”. Strategia va fi realizată pe baza celor 4 studii și va propune cel puțin 4 rute comune transfrontaliere axate pe cultura rromă, metode de valorificare a acestora în produse turistice și crearea unui model pilot de cercetare, conservare și integrare a culturii rome în managementul de dezvoltare al turismului durabil.
  • Amenajarea a 4 cornere pentru promovarea culturii rrome (2 în România, în Dolj și Mehedinți, 2 în Bulgaria, în Vidin și Montana). Cele 4 cornere vor fi amenajate în localități cu tradiție în cultura rromă, aflate pe una dintre rutele comune identificate în cadrul proiectului, și vor fi dotate cu echipamente și materiale de promovare a acestei culturi, care vor oferi vizitatorilor sau turiștilor informații și propuneri despre noile produse turistice.
  • Organizarea Caravanelor transfrontaliere ”Descoperiți frumusețea culturii rrome”. Aceste caravane vor cuprinde cele mai importante puncte de pe rutele comune cu scopul de a promova cele mai reprezentative creații ale culturii rrome. Una dintre caravane va fi pentru jurnaliști, blogeri, turoperatori și reprezentanți ai ONG-urilor iar cealaltă va fi deschisă tuturor celor interesați de cultura rromă. Caravanele vor include în program vizitarea obiectivelor naturale, culturale, istorice aflate în apropierea creatorilor rromi.
  • Organizarea a 4 worshopuri cu tema “Lecție despre cultura rromă” (2 în România, în Dolj și Mehedinți, 2 în Bulgaria, în Vidin și Montana). La aceste ateliere vor participa copii care vor învăța să danseze, să cânte sau să confecționeze obiecte . În acest fel vor înțelege să aprecieze cultura rromă și să transmită aceste informații colegilor de clasă sau familiilor lor
  • Organizarea a 4 Festivaluri  transfrontaliere “Iubește cultura Rromă” (2 în România, în Dolj și Mehedinți, 2 în Bulgaria, în Vidin și Montana). Fiecare eveniment va reuni cei mai reprezentativi artiști ai culturii rrome din cele 4 regiuni. Festivalurile se doresc adevărate fiesta ale culturii rrome la care se așteaptă un număr mare de spectatori și turiști.
  • Participarea la Târgurile de Turism de la Sofia și București a reprezentanților culturii rrome din zona proiectului. Cu acest prilej vor fi prezentate creațiile artiștilor rromi și va fi promovat potențialul turistic al culturii rrome prin rutele comune și materialele promoționale realizate în cadrul proiectului.

0

 likes / 0 Comments
Share this post:

comment this post


Click on form to scroll

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec