31
Mar-2021

Expoziție dedicată lui Tudor Vladimirescu la Muzeul Olteniei Craiova

Muzeul Olteniei Craiova invită publicul vizitator, începând cu data de 31 martie 2021, la Secția de Istorie-Arheologie din str. Madona Dudu, nr. 14, pentru a vedea cea mai nouă expoziție a instituției: “Tudor Vladimirescu și posteritatea Revoluției de la 1821”.

În contextul bicentenarului revoluției, expoziția se axează pe conjunctura momentului 1821, personalitatea lui Tudor Vladimirescu și transformarea sa într-un erou național începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea. O componentă importantă a acestui proiect tematic o reprezintă ecourile Revoluției de la 1821 în domeniul artelor vizuale și al producției artistice rezultate.

Dintre exponatele deosebite ale acestei expoziții amintim Proclamația către locuitorii satelor și orașelor, din martie 1821, a lui Tudor Vladimirescu, călimara de brâu a marelui clucer și mai apoi ispravnic de Mehedinți și Gorj, judecător al Divanului Craiovei, boierul Nicolae Glogoveanu, o broderie pe mătase cu subiect alegoric figurând înfrângerea Porții Otomane, un portret al lui Tudor Vladimirescu de la începutul secolului XX, semnat de Giovanni (pseudonimul pictorului craiovean Ioan Stăncescu), o ladă metalică pentru depozitarea banilor și documentelor din timpul revoluției și o copie a steagului de luptă al pandurilor lui Tudor Vladimirescu care are reprezentată Sf. Treime, având în dreapta pe Sf. Teodor Tiron, patronul slugerului Tudor Vladimirescu, iar în stânga pe Sf. Gheorghe, unul din sfinții militari ai panteonului creștin.

Discursul expozițional urmărește trei teme principale pornind de la contextul în care revoluția a fost pregătită. Cea de-a doua componentă oferă o scurtă privire asupra culturii materiale a perioadei, cultură materială ce subliniază apartenența slugerului Tudor la administrația fanariotă și ambianța otomană în care Tudor Vladimirescu a activat. Ultima parte a expoziției, dedicată posterității celui ce va ajunge element identificator pentru momentul 1821, este și cea mai însemnată.

Mitul lui Tudor Vladimirescu ia naștere în 1842, odată cu preluarea istoriei tragice petrecute în anul 1821 în argumentația eroică a tinerilor membri ai Partidei Naționale, viitoarea generație pașoptistă. Astfel, eroul Revoluției de la 1821 intră în panteonul marilor figuri ale istoriei naționale.

Monumente de for public, școli și străzi care îi poartă numele, bancnote cu chipul său vor marca în memoria colectivă imaginea unui personaj intrat în istorie prin faptele sale, dar și prin destinul tragic pe care și l-a asumat.

Această expoziție nu își propune să epuizeze subiectul reprezentărilor sau a memoriei asociate și create în jurul Revoluției din 1821, ci să ofere o perspectivă actuală asupra evenimentelor de acum două veacuri.

Expoziția a fost realizată în colaborare cu Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Gorj și Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Mehedinți și va putea fi vizitată până la începutul lunii mai la Craiova.

0

 likes / 0 Comments
Share this post:

comment this post


Click on form to scroll

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec