Implica-te

Colaj monumente din Craiova

Vrei să sprijini activitatea Asociației Monumente Oltenia și să îți aduci contribuția la promovarea patrimoniului cultural regional?

Poți pune și tu umărul la dezvoltarea proiectelor noastre prin donații, sponsorizări sau redirecționarea a 2% din impozitul pe venit către Asociația Monumente Oltenia.

REDIRECȚIONAREA A 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT

Dacă ești persoană fizică, poți sprijini activitățile asociației direcționând 2% din impozitul pe venitul global (conform art. 57 alin. (4) din legea 571/2003 privind Codul Fiscal).

Descarcă și completează cu datele tale Formularul 230 și depune-l la Agenția Națională de Administrare Fiscală de care aparții până la 15 martie 31 iulie 2019 (formularul se poate depune direct sau se trimite prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire).

Formular 230 pe anul 2018 – Legea 2% – Asociația Monumente Oltenia

Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii (OPANAF 50/2019). Se depune până la data de 15 martie de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii din România, în următoarele situații, după caz:
a) dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult; sau
b) dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
c) dispun asupra destinației sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.
Formularul se depune și de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și/sau pensii din străinătate, impozabile în România, conform legii.
Cererea se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii. Durată de completare: 4 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt necesare direcționării sumei reprezentând Până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru restituirea cheltuielilor efectuate de persoanele fizice cu bursele private.

Formularul este precompletat cu datele asociației noastre:

Anul: 2018

Denumire entitate nonprofit:   ASOCIAȚIA MONUMENTE OLTENIA

Cod de identificare fiscală: 33913025

Cont bancar (IBAN) RON:   RO21RNCB0139144136920001

Suma corespunzătoare celor 2% din impozitul aferent veniturilor pe care le-ai realizat în anul 2018 va fi calculată și completată de către organele fiscale.

Depune formularul sau trimite-l prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire la filiala Administraţiei Financiare de care aparţii. Dacă ai certificat de semnătură electronică poţi depune formularul şi online pe site-ul www.e-guvernare.ro.

Dacă vrei să depunem formularul în numele tău, contactează-ne prin formularul de contact pentru a stabili detaliile.

SPONSORIZĂRI

Dacă deții o companie care realizează profit și pentru care plătești impozit, ne poti sponsoriza, iar suma pe care ne-o oferi se scade direct din impozitul datorat statului. Sumele donate de companii se scad direct din impozitul pe profit, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții, conform Codului Fiscal:

– nu depășesc 20% din impozitul pe profit datorat;

– sunt în limita a 0,5% din cifra de afaceri.

Descarcă și completează cu datele companiei tale Contractul de sponsorizare și transferă-ne suma prevăzută în contract în cont până la sfârșitul anului fiscal. Astfel, în momentul plății impozitului către stat, această suma va fi scăzută din totalul de plată.

Vezi aici companiile care sponsorizează activitatea Asociației Monumente Oltenia!

DONAȚII

Dacă dorești să sprijini activitatea asociației noastre printr-o donație (în lei), poți face acest lucru depunând suma dorită în contul Asociației Monumente Oltenia: RO21RNCB0139144136920001, deschis la BCR Dolj Patria (Craiova).

Activitatea curentă, inițiativele și proiectele Asociației Monumente Oltenia nu s-ar putea desfășura fără ajutorul financiar al celor ce donează sau redirecționează 2% din impozitul pe venit, al sponsorilor și partenerilor asociației. Pe această cale, dorim să vă mulțumim celor ce alegeți să fiti alături de noi an de an și să investiți în creșterea inteligentă și dezvoltarea durabilă și coezivă din punct de vedere turistic, cultural, social și educativ a regiunii Oltenia!