Implica-te

Colaj monumente din Craiova

Vrei să sprijini activitatea Asociației Monumente Oltenia și să îți aduci contribuția la promovarea patrimoniului cultural regional?

Poți pune și tu umărul la dezvoltarea proiectelor noastre prin donații, sponsorizări sau redirecționarea a 2% din impozitul pe venit către Asociația Monumente Oltenia.

REDIRECȚIONAREA A 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT

Dacă ești persoană fizică, poți sprijini activitățile asociației direcționând 2% din impozitul pe venitul global (conform art. 57 alin. (4) din legea 571/2003 privind Codul Fiscal).

Descarcă și completează cu datele tale Formularul 230 sau Formularul 200 și depune-l la Agenția Națională de Administrare Fiscală de care aparții până la 25 mai 2018 (formularul se poate depune direct sau se trimite prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire).

Formular 230 pe anul 2017 – Legea 2% – Asociația Monumente Oltenia

–> Formularul 230. Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii (OPANAF 3695/2016). Se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii în cazul în care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, și solicită restituirea acestora, sau în cazul în care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult. Cererea se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii. Program. Durată de completare: 4 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt necesare direcționării sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru restituirea cheltuielilor efectuate de persoanele fizice cu bursele private.

Formular 200 pe anul 2017 – Legea 2% – Asociația Monumente Oltenia

–> Declarație privind veniturile realizate din România (OPANAF 3695/2016). Declarația se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din: activități independente, cedarea folosinței bunurilor cu excepția veniturilor din arendă, activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, piscicultură, silvicultură, transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, jocuri de noroc, alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației. Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hîrtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevăzute de lege. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță: prin intermediul serviciului Spațiu Privat Virtual sau utilizând serviciul de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro. Program. Durată de completare: 7 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt necesare definitivării impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice.

Formularele sunt precompletate cu datele asociației noastre:

Anul: 2017

Denumire entitate nonprofit:   ASOCIAȚIA MONUMENTE OLTENIA

Cod de identificare fiscală: 33913025

Cont bancar (IBAN) RON:   RO21RNCB0139144136920001

Suma corespunzătoare celor 2% din impozitul aferent veniturilor pe care le-ai realizat în anul 2017 va fi calculată și completată de către organele fiscale.

Depune formularul sau trimite-l prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire la filiala Administraţiei Financiare de care aparţii. Dacă ai certificat de semnătură electronică poţi depune formularul şi online pe site-ul www.e-guvernare.ro.

Dacă vrei să depunem formularul în numele tău, contactează-ne prin formularul de contact pentru a stabili detaliile.

SPONSORIZĂRI

Dacă deții o companie care realizează profit și pentru care plătești impozit, ne poti sponsoriza, iar suma pe care ne-o oferi se scade direct din impozitul datorat statului. Sumele donate de companii se scad direct din impozitul pe profit, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții, conform Codului Fiscal:

– nu depășesc 20% din impozitul pe profit datorat;

– sunt în limita a 0,5% din cifra de afaceri.

Descarcă și completează cu datele companiei tale Contractul de sponsorizare și transferă-ne suma prevăzută în contract în cont până la sfârșitul anului fiscal. Astfel, în momentul plății impozitului către stat, această suma va fi scăzută din totalul de plată.

Vezi aici companiile care sponsorizează activitatea Asociației Monumente Oltenia!

DONAȚII

Dacă dorești să sprijini activitatea asociației noastre printr-o donație (în lei), poți face acest lucru depunând suma dorită în contul Asociației Monumente Oltenia: RO21RNCB0139144136920001, deschis la BCR Dolj Patria (Craiova).

Activitatea curentă, inițiativele și proiectele Asociației Monumente Oltenia nu s-ar putea desfășura fără ajutorul financiar al celor ce donează sau redirecționează 2% din impozitul pe venit, al sponsorilor și partenerilor asociației. Pe această cale, dorim să vă mulțumim celor ce alegeți să fiti alături de noi an de an și să investiți în creșterea inteligentă și dezvoltarea durabilă și coezivă din punct de vedere turistic, cultural, social și educativ a regiunii Oltenia!