16
Mar-2016

Modificari la Lista Monumentelor Istorice

După mai multe luni de când Ministrul Culturii, domnul Vlad Alexandrescu, anunțase iminenta actualizare a Listei Monumentelor Istorice, varianta 2016 a acesteia a fost publicată pe site-ul Institutului Național al Patrimoniului. Lista anterioară data din anul 2010.

Față de Lista Monumentelor Istorice 2010, varianta updatată include 644 de monumente (de arheologie, de arhitectură, de for public și monumente memoriale și funerare) nou clasate. De asemenea, comparativ cu lista anterioară, au fost declasate de către Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, 49 de monumente. De menționat că monumentele istorice sunt clasate sau declasate la solicitarea proprietarilor, instituțiilor și organizațiilor cu activitate în domeniul patrimoniului prin ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial. Conform anunțului publicat pe site-ul www.patrimoniu.gov.ro, actuala listă este anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016, având un caracter oficial și legal.

Echipa Monumente Oltenia a analizat comparativ variantele din 2010 și 2016 ale listelor monumentelor istorice din cele cinci județe ale Olteniei. În timp ce pentru județele Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea nu au fost observate modificări, în cazul județului Dolj au fost semnalate clasarea unui nou monument și două modificări de nume. Astfel, monumentul clasat sub codul DJ-II-m-B-08060, Fabrica „Traiul” din Craiova, str. Maramureș, nr. 4, devine Fabrica „Traiul” – Coșul de fum, în timp ce monumentul clasat sub codul DJ-II-m-B-08130, Casa Băilișteanu din Craiova, str. Nicolae Titulescu, nr. 4, a fost redenumit drept Casa Matei Băileșteanu. De menționat că imobilul Fabricii de pâine “Traiul”, str. Maramureș nr. 4, municipiul Craiova, județul Dolj, având regimul juridic de monument istoric, grupa valorică B, cod în Lista monumentelor istorice DJ-II-m-B-08060, s-a declasat parțial prin Ordinul nr. 2657/2012 al Ministrului Culturii și Patrimoniului Național, menținându-se, însă, regimul de monument istoric pentru “Coșul de fum”.

Casa Matei Bailesteanu din Craiova

Casa Matei Bailesteanu din Craiova

Cu adevărat remarcabilă este includerea pe Lista Monumentelor Istorice din județul Dolj a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” – Maica Precista de la Dud (Madona Dudu), sub codul DJ-II-m-A-21015, ca monument de interes național!

Biserica Madona Dudu din Craiova

Biserica Madona Dudu din Craiova

0

 likes / 0 Comments
Share this post:

comment this post


Click on form to scroll

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec