21
Nov-2022

Participare evenimente: Dezbaterea Oameni, fapte, locuri

Miercuri, 16 noiembrie, președintele Asociației Monumente Oltenia, Alexandra Daniela Ilie, a participat la dezbaterea “Oameni, Fapte, Locuri”, organizată de cluburile craiovene Lions (Lions Club Craiova, Lions Club Craiova Cetatea Băniei) împreună cu Asociația Inima Olteniei și susținută de Leo Club Excelion, Muzeul de Artă și Editura Aius. Evenimentul, ce s-a desfășurat la Centrul Constantin Brâncuși din Craiova, a avut drept scop să atragă atenția comunității, autorităților și a altor actori relevanți asupra importanței pe care o au protejarea și promovarea patrimoniului local, cu accent pe patrimoniul funerar din Cimitirul Sineasca din Craiova.

Punctul de plecare al discuției a fost lucrarea “Oameni, Fapte, Locuri” a doamnei Minuna Mateiaș, critic de artă, fost muzeograf și șef de secție la Muzeul de Artă din Craiova și co-autoare a numeroase volume de specialitate.

Doamna Diana Neamțu, membru în clubul Lions Craiova Cetatea Băniei, a fost moderatorul dezbaterii, printre participanți numărându-se reprezentanți ai autorităților publice locale, Direcției Județene pentru Cultură reprezentanți, asociațiilor arhitecților, ONG-urilor interesate de starea patrimoniului local, jurnaliști și pasionați de subiect. Intervențiile au vizat, printre altele, lacunele legislației, obstacolele în luarea deciziilor în privința protejării patrimoniului, colaborarea între actorii relevanți din domeniu în vederea protejării patrimoniului, posibile soluții de stopare a distrugerii patrimoniului funerar, planuri de viitor și altele.

Prezentarea susținută de preș. Asociației Monumente Oltenia s-a axat pe modalități de promovare a patrimoniului funerar, luând în calcul crearea unei experiențe culturale, educaționale, emoționale și recreative pentru diverse tipologii de grupuri-țintă. Astfel, scopul final al promovării patrimoniului funerare din Craiova ar fi integrarea acestuia în circuite și tururi ghidate cum sunt cele pe care deja asociația le organizează pentru membrii comunității, turiști români și străini în cadrul serviciului Craiova Guided Tours.

0

 likes / 0 Comments
Share this post:

comment this post


Click on form to scroll

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec