10
May-2015

Proiect educativ Regalitatea – O pagina in istoria localitatii Segarcea

Din luna mai 2015, la Biblioteca Orășenească “Mircea Radina” din Segarcea a început implementarea proiectului educativ “Regalitatea – O pagina în istoria localității Segarcea”, organizat cu ocazia sărbătoririi a 600 de ani de atestare documentara a localității. Proiectul, care are ca scop cunoașterea de către elevi a rolului pe care l-a avut monarhia în dezvoltarea societății românești în general și a localității Segarcea în special, se adresează elevilor claselor a IX-a și a X-a real și uman și a XI-a uman de la Liceul Tehnologic “Horia Vintilă” Segarcea.

Regalitatea - O pagina in istoria localitatii Segarcea

Regalitatea – O pagina in istoria localitatii Segarcea

Scopul și motivația proiectului

Proiectul educativ are ca scop stimularea interesului elevilor pentru istoria monarhiei în România secolelor al XIX-lea – al XXI-lea, cunoașterea schimbărilor socio-economice produse la nivelul localității prin înființarea Domeniului Coroanei de la Segarcea, precum și educarea tinerei generații pentru diversitatea de idei, prin oferirea unei perspective multiple asupra istoriei. Considerând că “cine nu își cunoaște istoria și nu își respectă înaintașii nu va ști să își construiască viitorul și va repeta greșeli ale trecutului ce îi vor umbri prezentul”, cadrele didactice și bibliotecarii implicați în creionarea și implementarea proiectului, ajutați de voluntarii bibliotecii, au decis să marcheze într-un mod original cei 600 de ani de atestare documentară a localității.

Regalitatea în orașul Segarcea

Segarcea este o localitate în care semnele regalității sunt încă prezente atât în clădirile ce au aparținut Domeniului Coroanei, cât și în cele construite întru folosul comunității segărcene de către administrația Domeniului Regal: școlile, judecătoria, infirmeria rurală, Palatul Regal, dar și în frescele din bisericile orașului. Astfel, în Biserica “Adormirea Maicii Domnului” (fosta mănăstire Segarcea construită în 1547), încă din timpul Majestății Sale Regele Carol I, a fost pictat portretul Majestății Sale și cel al Reginei Elisabeta. În Biserica Sfântul Gheorghe, construită patru sute de ani mai târziu, pictorii l-au zugrăvit pe Majestatea Sa Regele Mihai, ca mulțumire pentru ajutorul acordat văduvelor segărcene private de căldura si ajutorul soților decedați în război.

Pe vremea comuniștilor, frescele au fost acoperite. La ultimele lucrări de restaurare a picturilor, ultimul strat de zugrăveli a fost dat jos, iar portretele Majestăților Lor Regale au fost puse din nou în lumină.

Activitățile din cadrul proiectului

Pe parcursul lunilor mai și iunie, participanții la proiect vor afla mai multe detalii despre istoria monarhiei în România secolelor al XIX-lea – al XXI-lea, dar și despre membrii Casei Regale. Vor fi organizate o expoziție de carte: “Istorie și Regalitate în publicațiile existente în Biblioteca Orășenească “Mircea Radina” Segarcea” și o expoziție de fotografii pe tema “Monarhia în România”.

De asemenea, în lunile iulie și august se pregătesc câteva evenimente speciale: întâlnirea elevilor din Segarcea cu AS Principele Nicolae al României, simpozionul: “Regalitatea în socitatea românească”, ce va cuprinde comunicări ale elevilor, un concurs cu tema: “Segarcea și Coroana României” și o expoziție de fotografii: “Clădiri și activități de pe Domeniul Coroanei Segarcea”.

Mulțumiri pentru informații doamnei bibliotecar Alexandra Barbu de la Biblioteca Orășenească “Mircea Radina” din Segarcea.

0

 likes / 0 Comments
Share this post:

comment this post


Click on form to scroll

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec