26
Sep-2016

Recenzie: Bania in Tara Romaneasca de Stefan Stefanescu

Bania in Tara Romaneasca - Stefan Stefanescu

Bania in Tara Romaneasca – Stefan Stefanescu

„La sfârșitul secolului al XV-lea, în cadrul schimbărilor intervenite în organizarea statului feudal Țara Românească, a avut loc și reorganizarea băniei. Ea a ajuns să fie deținută de cea mai puternică familie de boieri din Oltenia, boierii Craiovești. Neagoe de la Craiova, tatăl celor patru frați, Barbu, Pârvul, Danciul și Radu, este menționat ca boier în sfatul domnesc fără dregătorie în domnia lui Basarab Laiotă.

[…] Prin bogăția, luxul, gustul artistic și protecția acordată culturii, această familie poate fi comparată, păstrând proporțiile, cu celebrele familii nobiliare ale Europei contemporane ei.”

Volumul “Bănia în Țara Românească”, semnat de Ștefan Ștefănescu și apărut la editura Alma din Craiova în anul 2009, este o radiografie temeinică a uneia dintre cele mai importante și interesante instituții din istoria medievală a Țării Românești. Cartea gravitează în jurul măririi și decăderii Craioveștilor – cea mai cunoscută și influentă familie boierească din Oltenia –, a căror evoluție se leagă indisolubil de instituția băniei. Ca de obicei, cartea ne-a fost pusă la dispoziție prin bunăvoința sponsorilor noștri de la Librărie.net.

“Bănia în Țara Românească” este o reeditare a volumului apărut în 1965, care își propune să revizuiască anumite informații prezentate alterat în decursul anilor de după cel de-Al Doilea Război Mondial, dar și să actualizeze date despre Bănia Olteniei. Încorporând în documentarea sa multe surse românești sau străine, Ștefan Ștefănescu reușește realizarea unui studiu istoric vast, atotcuprinzător, care aruncă lumină asupra diverselor ipoteze privind originea, trăsăturile și rolul pe care l-a avut instituția băniei în Evul Mediu în Țara Românească. Autorul analizează cu atenție caracterul feudal al băniei, insistând în special asupra raporturilor dintre instituție și familia Craioveștilor. În acest context, nu ne surprinde, deci, să găsim la finalul cărții o reproducere a genealogiei Craioveștilor după Ștefan Ștefănescu – planșă anexă la vol. “Bănia în Țara Românească”, București, 1965, pe care o redăm mai jos (click pe poză pentru a o mări).

Genealogia Craiovestilor dupa Stefan Stefanescu - Plansa anexa la vol Bania in Tara Romaneasca 1965

Genealogia Craiovestilor dupa Stefan Stefanescu – Plansa anexa la vol Bania in Tara Romaneasca 1965

Autorul își începe studiul cu ipoteze asupra primelor manifestări ale băniei, incluzând această demnitate într-un context politic regional mai amplu, cu rădăcini în țaratul vlaho-bulgar din secolul al XIII-lea. Treptat, el urmărește dezvoltarea și deplasarea instituției până la apogeul său, atins odată cu domnia lui Neagoe Basarab, dar și după, în anarhia feudală. Amestecul turcilor și creșterea presiunii exercitate de otomani asupra Țării Românești, precum și politica duplicitară a Craioveștilor au condus la pierderea poziției ca principală forță politică în stat spre sfârșitul secolului al XIX-lea și la desființarea sa în 1831.

În cele 218 pagini ale volumului, Ștefan Ștefănescu reușește să radiografieze aproape șapte secole de istorie regională și de evoluție a acestei însemnate instituții medievale ce s-a întins în dreapta Oltului. Cei pasionați de cunoașterea cât mai profundă a istoriei Olteniei vor descoperi în “Bănia în Țara Românească” un studiu riguros, temeinic, informație contextualizată, dar și un soi de mândrie oltenească și fascinație pentru o familie boierească – a Craioveștilor – care a constribuit din plin la dezvoltarea administrativă, economică și culturală a regiunii noastre.

Cartea “Bănia în Țara Românească” poate fi comandată online de pe Librărie.net!

0

 likes / 0 Comments
Share this post:

Comments are closed.

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec