31
Mar-2017

Recenzie: Ctitoriile lui Matei Basarab din Oltenia de Florin Epure

Ctitoriile lui Matei Basarab din Oltenia - Florin Epure

Ctitoriile lui Matei Basarab din Oltenia – Florin Epure

 “Ctitoriile lui Matei Basarab din Oltenia este un demers științific care s-a derulat pe parcursul a 10 ani de cercetare și s-a materializat într-o teză de doctorat susținută în anul 2013 la Universitatea “Valahia” din Târgoviște. Lucrarea analizează edificiile rezidențiale, de apărare și religioase ridicate în regiunea Olteniei, în primele trei sferturi ale secolului al XVII-lea, cu apogeul în deceniile domniei gospodarului și înțeleptului domnitor Matei Basarab (1632-1654). Dacă tradiția îi atribuie justificat 40 de biserici și mănăstiri, dintre cele aproape 100 de construcții de acest gen ridicate în anii săi de domnie, aproape jumătate au fost înălțate din inițiativa ctitoricească a lui Matei Basarab sau cu participarea sa directă.

Cartea oferă cititorului o perspectivă clară a evoluției acestor ctitorii, bazată pe analiza izvoarelor istorice, pisaniilor, documentelor aflate în arhivele oficiilor de patrimoniu ale direcțiilor județene pentru cultură și în patrimoniul cultural național, studiilor de arhitectură și artă, documentelor cartografice și fotografice, descrierilor arheologice, scrierilor memorialistice, aplecându-se asupra tuturor aspectelor de ordin istoric, arhitectural, artistic, patrimonial, monahal, etnofolcloric etc.”

Prof. univ. dr. Ioan Opriș, Universitatea “Valahia” din Târgoviște

Volumul “Ctitoriile lui Matei Basarab din Oltenia”, semnat de Florin Epure și apărut la editura RAO în anul 2014, este o analiză exhaustivă din punct de vedere istoric, arhitectural, artistic, patrimonial și monahal a clădirilor pe care domnitorul Matei Basarab le-a ridicat din temelii, le-a restaurat sau cărora le-a adus îmbunătățiri de-a lungul lungii sale domnii. Cartea se apleacă cu precădere asupra ctitoriilor religioase ale voievodului muntean, cuprinzând informații variate despre acestea. Astfel, cititorul este condus într-o incursiune bine documentată, de la construcție până în perioada contemporană. Ca de obicei, cartea ne-a fost pusă la dispoziție prin bunăvoința sponsorilor noștri de la Librărie.net.

Matei Basarab, domnitorul Țării Românești (1632-1654), s-a dovedit a fi interesat de asigurarea păcii și a stabilității , dar și de sprijinirea culturii. De-a lungul domniei sale de peste 2 decenii, acesta a înregistrat realizări însemnate atât în domeniul economic, politic și militar, cât și în cel cultural-artistic, prin ctitorirea a peste 40 de biserici și mânăstiri. În lucrarea de față, autorul Florin Epure se apleacă asupra laturii de ctitor ecleziast a lui Matei Basarab, studiind cu precădere așezămintele de la vest de Olt. Suntem, deci, puși în fața unui istoric detaliat al celor mai reprezentative exemple ale operei sale ctioricești: Mănăstirea Arnota (necropola domnitorului), Mănăstirea Sadova, Mănăstirea Strehaia, curtea domnească, biserica și mănăstirea de la Brâncoveni, biserica și curtea domnească de la Caracal și Biserica Domnească (Catedrala Mitropolitană Sf. Dumitru) de la Craiova.

Acest volum impresionează prin tema propusă, dar mai ales prin multitudinea de detalii și informații multi-disciplinare pe care le aduce în spirjinul înțelegerii depline a subiectului. Printr-o riguroasă cercetare științifică, domnul Florin Epure ne transportă în lumea ctitoriilor lui Matei Basarab în spațiul etno-cultural al Olteniei. Autorul include în cercetarea sa studii și documente moderne sau din vremuri trecute, dar și date culese la fața locului. Sunt, astfel, luate în considerare peste 700 de note care fac referire la numeroase lucrări bibliografice și izvoare arhivistice, de la arhive la studii și articole de specialitate.

“Ctitoriile lui Matei Basarab din Oltenia”, întocmită de doctorul în istorie Florin Epure, este o lucrare științifică care, în urma unor cercetări de arhivă și de teren referitoare la principalele ctitorii ale lui Matei Basarab – sau atribuite acestuia – din Oltenia, pune în circulație ultimele rezultate științifice privitoare la aceste monumente, folosind în acest sens arhivele, mai puțin cercetate sau chiar necercetate, ale Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Național, precum și ale Arhivelor Naționale Istorice Centrale sau județene din Oltenia”.

Prof. univ. dr. Ștefan Trâmbaciu, Universitatea “Valahia” din Târgoviște

Cartea “Ctitoriile lui Matei Basarab din Oltenia” poate fi comandată online de pe Librărie.net!

0

 likes / 0 Comments
Share this post:

comment this post


Click on form to scroll

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec