15
Jul-2015

Regulament concurs Comoara din oras – Targu Jiu

Sâmbătă, 25 iulie 2015, în Târgu Jiu se organizează concursul “Comoara din oraș”, o competiție distractivă de tipul “vânătoare de comori”, prin care participanții  vor avea ocazia de a descoperi orașul Târgu Jiu, monumentele și arhitectura acestuia. La solicitarea noastră, Direcția de Turism și Evenimente Culturale din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, organizator al evenimentului alături de Trix Bike, ne-a pus la dispoziție regulamentul concursului, pe care îl redăm mai jos:

Regulament „Comoara din oraș” Târgu Jiu

Ediția  01, 25 iulie 2015, ora 1000, Piața Prefecturii

Comoara din oras

Comoara din oras

Eligibilitate și înscriere

a. Poate participa oricine locuiește pe teritoriul României și nu face parte din echipa organizatorică.

b. La „Comoară” participă 7 echipe de câte 4 persoane, care vor fi înscrise de către unul dintre membri.

Membrul care înscrie echipa va fi numit în continuare “vânător șef” și va reprezenta interfața dintre echipă și organizatori.

c. Fiecare echipă se va înscrie o singură dată. Dacă s-a înscris de mai multe ori, va fi luată în considerare doar ultima înscriere.

d. O persoană poate face parte doar dintr-o singură echipă. Dacă va apărea în mai multe echipe, toate pot fi descalificate.

e. Nu există o taxă de participare.

f. Limita de participanți pentru „Comoară” este de 28 persoane. Dacă limita este depășită, organizatorii vor face public acest lucru. Echipelor care se înscriu ulterior depășirii limitei nu li se poate garanta participarea, decât în cazul în care alte echipe deja înscrise renunță sau se suplimentează locurile.

g. În anumite condiții, organizatorii pot încerca suplimentarea locurilor, dar aceasta nu reprezintă o obligație sau o certitudine.

h. Orice echipă înscrisă se poate retrage prin trimiterea unui email la adresa dtec@targujiu.ro.

i. Înscrierile se pot efectua la sediul Direcției de Turism și Evenimente Culturale (Teatrul de Vară) de către unul dintre membrii echipei, pe baza cărții de identitate. Informații suplimentare la nr. de telefon 0253.205.083.

 Mecanismul Vânătorii / Căutării

Scopul Vânătorii / Căutării

Vânătoarea se adresează locuitorilor de pe întreg teritoriul României care pot fi în data de 25 iulie 2015 în Târgu Jiu. Scopul organizatorilor este de a oferi participanților, prin intermediul unui eveniment-concurs distractiv, ocazia de a descoperi orașul Târgu Jiu, monumentele și arhitectura acestuia.

Fiind un concurs, echipa învingătoare  va câștiga un premiu constând într-un week-end la Costinești.

Zona și durata

Vânătoarea se va desfășura în centrul cultural al orașului (limitele zonei vor fi marcate pe harta oferită fiecărei echipe ). Orele de întâlnire și respectiv începere vor fi anunțate de organizatori. Durata Vânătorii este de aproximativ două ore și jumătate, la care se adaugă timpul necesar descărcării fotografiilor și încheierii evenimentului.

 Mod de desfășurare

a. Participanții vor fi preluați de către organizatori, care le vor da ultimele indicații și vor înmâna fiecărei echipe documentele necesare.

b. Fiecare echipă trebuie să aibă un aparat de fotografiat digital/telefon cu cameră, care îi va folosi la îndeplinirea unora dintre sarcini.

c. Fiecare echipă va primi o hartă și alte materiale, la nivel de echipă sau individual.

d. Din momentul în care toate echipele au primit informațiile și documentele, se notează ora și Vânătoarea poate începe. Pe durata timpului de desfășurare, echipele vor încerca să îndeplinească cât mai multe dintre sarcini, pentru a acumula puncte. După expirarea timpului sau după ce au descoperit toate indiciile, echipele se vor întoarce într-o locație, numită în continuare “cartier general”, pentru corectare și punctare.

e. Locația cartierului general va fi marcată pe hartă și va fi reamintită înaintea începerii Vânătorii.

Timpul de desfășurare va fi anunțat, de asemenea, înaintea începerii Vânătorii.

Tipic, durata este de 2 ore și jumătate, dar organizatorii își rezervă dreptul de a o modifica, anunțând echipele în prealabil.

f. Întarzierea peste timpul suplimentar va duce la depunctarea echipelor, de o manieră ce va fi stabilită de organizator și anunțată înaintea începerii Vânătorii.

g. Acumularea de puncte se face prin îndeplinirea sarcinilor aflate pe foaia de joc, dacă acestea au fost validate de către organizatori în urma punctării. Numărul de puncte acumulate este principalul criteriu de departajare pentru obținerea premiilor. În caz de egalitate de puncte, pentru departajare, va conta ora întoarcerii.

 Procedura de punctare

 În momentul întoarcerii la cartierul general, echipele trebuie să anunțe organizatorii, care vor nota ora.

 Organizatorii vor asigura un număr de persoane responsabile cu punctarea echipelor.

 Este necesar ca pozele efectuate de echipă să poată fi transferate pe laptop-urile organizatorilor, fie prin card, fie prin cablu.

 Nu se va accepta mai mult de un aparat foto per echipă. Fotografiile vor aparține autorilor de drept.

 Punctarea fiecărei echipe se va realiza de către organizatori.

Responsabilități

Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondență cu solicitanții unor revendicari necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

Organizatorul nu este răspunzător pentru calitatea premiilor și nu acordă termen de garanție de utilizare pentru premiile acordate.

Protecția datelor personale

În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele câștigătorilor și premiul acordat în cadrul acestui concurs. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților / câștigătorilor la prezentul concurs și să le utilizeze conform prezentului regulament și legislației în vigoare. Participanții la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) și dreptul de opoziție (art. 15). Prin simpla participare la concurs, participanții sunt de acord ca datele lor sa intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate și folosite în viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de către acesta, pentru a informa participanții cu privire la noi concursuri, oferte și campanii de marketing. La cererea expresă, în scris, a participanților, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

0

 likes / One comment
Share this post:
  1. Treasure Hunt in Targu Jiu | Oltenia Monumentala /

    […] Vom reveni cu regulamentul oficial al concursului! […]

comment this post


Click on form to scroll

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec