30
Jan-2015

Sarbatoarea Sf Trei Ierarhi in Oltenia

Astăzi, 30 ianuarie, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Cei trei mari învățători și pastori ai creștinătății au trait în secolul al IV-lea, au avut parte de o educație aleasa și au trăit o viață retrasă, în rugăciune și muncă. Pentru credința și meritele lor deosebite, Dumnezeu i-a ridicat pe cele mai înalte scaune ierarhice ale vremii, de unde au răspândit cuvântul său.

Sfinții Trei Ierarhi ocupă astăzi un loc de cinste în rândul creștinilor ortodocși. În Oltenia, hramul celor Trei Ierarhi se regăsește la un număr limitat de biserici, dintre care doar 9 sunt incluse pe Lista Monumentelor Istorice.

DOLJ

Biserica Sf. Trei Ierarhi”- Postelnic Fir, municipiul Craiova, Str. Înfrățirii 11

Biserica Sf. Trei Ierarhi, sat Puțuri; comuna Castranova

GORJ

Biserica Sf. Trei Ierarhi, sat Budieni; comuna Scoarța

Biserica de lemn Sf. Trei Ierarhi, sat Dealu Viilor; comuna Cătunele

VÂLCEA

Biserica Sf. Trei Ierarhi, Sf. Gheorghe din cadrul Fostei Mânăstiri Berislăvești, sat Berislăvești; comuna Berislăvești

Biserica Sf. Trei Ierarhi, sat Drăgoești; comuna Drăgoești

Biserica Sf. Trei Ierarhi, sat Dragoesti; Valcea

Biserica Sf. Trei Ierarhi, sat Dragoesti; Valcea

Biserica Sf. Trei Ierarhi, sat Foleștii de Jos; comuna Tomșani

Biserica Sf. Trei Ierarhi, sat Genuneni; comuna Frâncești

Biserica Sf. Trei Ierarhi, sat Linia pe vale; comuna Dănicei

Imagine preluată din Google Maps

0

 likes / 0 Comments
Share this post:

comment this post


Click on form to scroll

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec