09
Sep-2015

Simpozion Stiintific International Muzeul si Cercetarea Stiintifica, editia XXII

În perioada 10-12 septembrie 2015, Secția de Științele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova, cu sprijinul Consiliului Județean Dolj, organizează ediția a XXII-a a Conferinței științifice internaționale “Muzeul și cercetarea științifică”. Devenită tradițională în capitala Băniei, conferința se constituie deja într-o manifestare științifică emblematică pentru prestigioasa instituție muzeală, la care participă cercetători de renume din cadrul multor institute de cercetări biologice, cadre universitare și muzeografi din țară și străinătate (Canada, Germania, Slovacia, Turcia, Bulgaria, Thailanda, Republica Moldova, Albania, Kosovo). Tematica acestei manifestări științifice cuprinde următoarele secțiuni: Mineralogie – Paleontologie, Biologie Vegetală, Biologie Animală (Nevertebrate și Vertebrate), Ecologie și Protecția Mediului.

Afis conferinta Stiintele Naturii 10-12.09.2015

Afis conferinta Stiintele Naturii 10-12.09.2015

Studiile științifice prezentate în cadrul Conferinței sunt, în general, rodul unei îndelungi cercetări a biodiversității ecosistemelor supuse schimbărilor climatice globale, precum și a analizei fenomenelor geologice/climatice petrecute de-a lungul anilor și erelor în diverse regiuni biogeografice. Toate lucrările care vor fi susținute au primit girul colegiului științific redacțional reprezentat de personalități academice din țară și străinătate și vor fi tipărite în anuarul secției ajuns la cel de-al XXXI-lea număr, revistă cotată la categoria B+ și aflată în baza de date Thomson-Reuters.

În cadrul Conferinței va avea loc și prezentarea unei noi publicații a muzeului și anume cartea Structurile și funcțiile unui sistem bazinal de câmpie, lucrare ce introduce în circuitul public rezultatele unui amplu program național de cercetare realizat de dr. Olivia Cioboiu în perioada 1996-2014, asupra unor ecosisteme reprezentative pentru land-shaftul României, care aduc o contribuție importantă la definirea locului și rolului acestui sistem bazinal – lacurile mici de baraj Valea Preajba din Câmpia Olteniei.

De asemenea, se va lansa o altă publicație a muzeului, Insecte scarabeoidee din fauna Olteniei, autor dr. Cornelia Chimișliu, un studiu original, multilateral și complex asupra faunei de insecte scarabeoidee din Oltenia, având la bază teza de doctorat a autoarei, cu titlul Cercetări taxonomice și ecologice asupra familiei Scarabaeidae (Insecta: Coleoptera) în Oltenia”. Cartea reunește atât date preluate din literatura de specialitate publicate de români și străini în perioada 1904 – 2014 referitoare la insectele scarabeoidee din  Oltenia, cât și rezultatele obținute de autoare în urma cercetărilor efectuate asupra insectelor scarabeoidee conservate în colecțiile entomologice ale Muzeului Olteniei Craiova, Muzeului Regiunii Porților de Fier din Drobeta Turnu Severin și Facultății de Horticultură din Craiova.

În programul Conferinței este cuprinsă și o excursie documentară aplicativă care are ca scop evidențierea și promovarea patrimoniului natural și a obiectivelor turistice din zona Olteniei (rezervații naturale din județul Vâlcea), și totodată, stimularea interesului privind cercetarea științifică. Ultima zi este destinată prezentării lucrărilor înscrise ca postere în program. Conferința se va încheia cu dezbateri în plen și concluzii finale.

Lucrările, în număr de 68, vor fi expuse în plen, în sala de ședințe nr. 1 a Consiliului Județean Dolj, între orele 11.15 și 13.00, și, continuate pe secțiuni, la sediul Secției de Științele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova din str. Popa Șapcă, nr. 8, începând cu ora 15.00 până la ora 19.30.

Deschiderea oficială a Conferinței va avea loc în sala de ședințe nr. 1 a Consiliului Județean Dolj, în data de 10 septembrie, ora 10.00.

0

 likes / 0 Comments
Share this post:

comment this post


Click on form to scroll

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec