08
Feb-2022

Sprijiniti-ne activitatea redirectionand pana la 3,5% din impozitul anual datorat

Dragii noștri, ca în fiecare an, ne luăm angajamentul ca și în 2022 să vă aducem informații și știri despre monumentele din Oltenia, să promovăm regiunea și să facem cât mai mulți oameni să se îndrăgostească de ea. Până acum am reușit să facem acest lucru cu ajutorul vostru și îndrăznim să vi-l cerem din nou! Dacă vreți să sprijiniți activitatea Asociației Monumente Oltenia, puteți să ne ajutați direcționând către noi până la 3,5% din impozitul anual datorat pe anul 2021.

Dacă sunteți persoane fizice, puteți sprijini activitățile asociației direcționând până la 3,5% din impozitul anual datorat. Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:
– venituri din salarii și asimilate salariilor;
– venituri din pensii;
– venituri din activități independente/ activități agricole, impuse pe bază de normă de venit;
– venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
– venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
– venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Cum ne puteți ajuta?

Descărcați și completați cu datele voastre Formularul 230 și depuneți-l la Agenția Națională de Administrare Fiscală de care aparțineți până pe 25 mai 2022 (formularul se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.).

FORMULAR 230 PE ANUL 2021 – ASOCIAȚIA MONUMENTE OLTENIA

Formularul este precompletat cu datele asociației noastre:

  • Anul: 2021
  • Denumire entitate nonprofit:   ASOCIAȚIA MONUMENTE OLTENIA
  • Cod de identificare fiscală: 33913025
  • Cont bancar (IBAN) RON:   RO21RNCB0139144136920001

Suma corespunzătoare celor până la 3,5% din impozitul anual datorat aferent veniturilor pe care le-ați realizat în anul 2021 va fi calculată și completată de către organele fiscale.

 

Depuneți formularul sau trimiteți-l prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire la filiala Administraţiei Financiare de care aparţineți. Dacă aveți certificat de semnătură electronică puteţi depune formularul şi online pe site-ul www.e-guvernare.ro.

Dacă vreți să depunem formularul în numele vostru, contactați-ne prin formularul de contact pentru a stabili detaliile.

0

 likes / 0 Comments
Share this post:

comment this post


Click on form to scroll

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec