14
Sep-2016

Video prezentare Caracal, Olt

Echipa ArtTour Romania a realizat un clip de promovare a orașului Caracal, jud. Olt. Postat pe platforma YouTube pe 12 septembrie 2016 și denumit Caracal – Romanați de altă dată, videoclipul prezintă principalele atracții ale orașului: parcuri, clădiri și monumente de arhitectură, instituții culturale și metode de petrecere a timpului liber. Amintim instituții și edificii simbolice, precum Teatrul Național Caracal, Primăria Caracal, Foișorul de Foc, Parcul Constantin Poroineanu, Teatrul de Vară, Casa Memorială Iancu Jianu, Muzeul Romanațiului, Biserica Toți Sfinții sau Biserica Domnească.

Pe YouTube, platforma pe care a fost postată filmarea, aceasta este însoțită de următorul text:

„Ținutul cuprins sub numele de județul Romanați a fost o unitate administrativă de ordinul întâi din Regatul României, aflată în regiunea istorică Oltenia. Situat pe valea Oltului, în drumul legiunilor către Apulum, în inima Daciei Traiane, teritoriul județului Romanați a fost semănat în acele timpuri de numeroase așezări. Pe lângă urme prețioase din epocile preistorice, acesta mai conține și amintiri vii ale unui trecut glorios, începând cu epoca romană și până la trezirea sentimentului național.

Reședința județului era orașul Caracal. Județul a fost desființat odată cu reforma administrativă din 6 septembrie 1950. Astăzi, Caracal, declarat municipiu în 1994, face parte din județul Olt. Prima atestare documentară a Caracalului, într-un hrisov, datează din 17 noiembrie (XI) 1538. Situat în câmpia Romanațiului, Caracalul este plin de vestigii care dovedesc locuirea acestui ținut încă din preistorie.

Etimologia numelui Caracal poate fi legată de numele împăratului Marcus Aurelius Antoninus Caracalla, ceea ce ar presupune întemeierea așezării în jurul anului 215 d.Hr., cu ocazia expediției pe care acesta o face la Romula împotriva goților. O a doua ipoteză, susținută de Al. Densușianu, se referă la originea cumanică (Kara-Kale – cetate neagră, sau turn negru) a numelui Caracal.”

0

 likes / 0 Comments
Share this post:

comment this post


Click on form to scroll

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec