18
Nov-2016

Casa Glogoveanu, fostul Tribunal Dolj

Cod LMI: DJ-II-m-A-07950

Categoria: A – monument de interes național

Natura: Monument de arhitectură

Datare: 1802, pe temelii de sec. XVIII; extinderi 1908, 1918

Adresa: Str. Brestei, nr. 12

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Casa Glogoveanu este un monument de arhitectură de interes național situat în municipiul Craiova, pe str. Brestei, nr. 12. Construit de familia boierilor Glogoveni în 1802 pe temeliile unui edificiu din secolul al XVIII-lea, imobilul a găzduit Primăria Craiovei si apoi, până în anul 2016, Tribunalul Dolj.

Casa Glogoveanu din Craiova

Casa Glogoveanu din Craiova

Construcția Casei Glogoveanu

În monografia “Boierii Glogoveni”, Ileana Cioarec susține că actuala Casă Glogoveanu, construită spre sfârșitul secolului al XVII-lea de Popa Vasile, ocupă locul unei vechi construcții ridicată pe timpul domniei lui Moise Vodă și Alexandru al II-lea. La 17 ianuarie 1720, Popa Vasile din Craiova vindea, pentru 47 de taleri, jupânului Ion Talabă și soției acestuia Cristina (Hristina) “această casă cât ține curtea și grădina cu pomi cu pimnița cu grajduri în curte, cu jignița și cu toate cele ce sunt șezătoare în scris cu mese cu paturi și cu laviți”. După moartea jupânului Talabă, văduva acestuia, jupânița Cristina, vrând să plece în Ardeal, a vândut, la 25 aprilie 1724, pentru 130 de lei, vornicului Matei Glogoveanu “trei case și o cămară care sânt tot întru acoperiș și cu pimnița și cuhnia și grădina după casa cu pomet și curtea cât ține gardul îngrădit și trei mease de lemn și patru scaune de pieale”.

La începutul secolului al XVIII-lea, boierii Gologoveni, cu moșia de vatră la Glogova (până în 1968 în județul Mehedinți, în prezent în județul Gorj), s-au mutat la Craiova, Cerneți și Râmnicu Vâlcea pentru a fi la curent cu ce se întâmplă în viața politică, economică, socială și culturală a societății. Casa Glogoveanu, cumpărată de vornicul Matei cu acest prilej în 1724, a rămas în proprietatea boierilor Glogoveni timp de aproape două secole!

Casa Glogoveanu, Craiova - fostul sediu al Tribunalului Dolj

Casa Glogoveanu, Craiova – fostul sediu al Tribunalului Dolj

Finalul veacului a coincis cu aducerea în casa de la Craiova a Glogovenilor a tânărului Tudor Vladimirescu, pentru a învăța carte împreună cu fiul boierului Ioniță Glogoveanu, Nicolae.

Casa Glogoveanu în secolul XIX

În 1801, imobilul a ars, dar zidurile sale au fost refăcute în întregime.

În timpul războaielor ruso-turce din 1806-1812 și 1828-1829, Casa Glogoveanu a fost transformată în spital pentru soldații ruși.

Clădirea a fost afectată de cutremurul din 1838, în urma căruia edificiul a suferit unele transformări și adăugiri.

Partea a doua a secolului al XIX-lea a fost presărată cu vizite ale Regelui Carol I în Craiova, pe durata căruia acesta era găzduit în ceea ce se numea atunci “Palatul Glogoveanu”. Prima vizită a lui Carol I la Craiova a avut loc la 2 mai 1867, următoarele fiind între 26-29 aprilie 1872, respectiv 31 octombrie – 2 noiembrie 1876. De fiecare dată, în casa familiei Glogoveanu s-au organizat mese de gală la care au participat oficialitățile orașului (printre ei, generalul Gheorghe Magheru, Gheorghe Chițu, colonelul Nicolae Haralamb, prefectul Ion Titulescu, generalul Gheorghe Lupu). Carol I a locuit de mai multe ori între 1877 și 1904 în casa Glogovenilor, cu care legase o durabilă prietenie.

Casa Glogoveanu, Craiova - vedere din str Brestei

Casa Glogoveanu, Craiova – vedere din str Brestei

Casa Glogoveanu în secolul XX

În anul 1908, Nicolae Romanescu a ridicat aripa de nord a clădirii.

Casa a rămas în proprietatea familiei Glogoveanu până în luna septembrie 1913, când Nicolae Glogoveanu a vândut-o pentru 177.000 lei Primăriei din Craiova, împreună cu o parte din mobilier. După ce a trecut în proprietatea Primăriei, clădirea a beneficiat de lucrări de tâmplărie, tinichigerie, vopsitorie, instalare de paratrăsnete, solarii și posturi telefonice, alimentare cu apă (a fost instalată o fântână). În urma incendiului care a afectat clădirea în septembrie 1918, Primăria a reparat-o, ulterior, în același an, adăugând un corp nou cu 2 niveluri pe latura de apus. În anul 1942, pridvorul din fața casei, surpat, a fost înlocuit cu un pridvor de zidărie de către arhitectul Iancu Atanasescu. În acest imobil a funcționat Primăria orașului până în anul 1943.

Casa Glogoveanu, Craiova - pridvor

Casa Glogoveanu, Craiova – pridvor

Între 1943 și 2016, în Casa Glogoveanu și-a desfășurat activitatea Tribunalul Județean Dolj.

Despre Casa Glogoveanu

Casa Glogoveanu, construcție masivă cu ziduri groase până la 1,2 metri, are o structură pe trei etaje (subsol, parter și etaj). Beciul e format dintr-o încăpere dreptunghiulară cu boltă semicilindrică susținută pe trei arcuri de cărămidă. Parterul are un vestibul mare din care se accede în 7 încăperi adiacente. Accesul la etaj, care are aceeași distribuție  ca și parterul, se face pe o scară interioară mozaicată.

Casa Glogoveanu, Craiova

Casa Glogoveanu, Craiova

Surse:

Maria I. Glogoveanu, “Cu privire la Casele Primăriei din Craiova”. Arhivele Olteniei, an X, nr. 54-55, 1931, p. 147

Ileana Cioarec, “Boierii Glogoveni”. Editura Alma, Craiova, 2009

1

 likes / 3 Comments
Share this post:
  1. Palatul de Justitie - azi Universitatea din Craiova | Monumente Oltenia /

    […] dar și de realizarea proiectelor pentru restaurarea mai multor monumente istorice doljene (Casa Glogoveanu, Casa […]

  2. Monumentul lui Tudor Vladimirescu, Craiova | Monumente Oltenia /

    […] din fața Facultății de Agronomie, privind către Grădina Mihai Bravu și, dincolo de ea, către Casa Glogoveanu – fostul sediu al Tribunalului Craiova, în care conducătorul Revoluției de la 1821 a locuit. […]

  3. Monumentul funerar al fam. Glogoveanu | Monumente Oltenia /

    […] socială și culturală a societății. Cu acest prilej în 1724, vornicul Matei a cumpărat casa Glogovenilor din Craiova, azi monument de arhitectură de interes național, ce a rămas în proprietatea boierilor […]

comment this post


Click on form to scroll

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec