09
Feb-2015

Fantana Jianu, Craiova

Cod LMI: DJ-III-m-B-08416

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de for public

Datare: 1800, ref. în 1930

Adresa: Str. Iancu Jianu 5, în Grădina Botanică

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Fântâna Jianu este un monument de for public din Craiova, situat în Grădina Botanică, pe str. Iancu Jianu, nr. 5. Fântână a fost construită în jurul anului 1800 de boierul Hagi Stan Jianu și refăcută în 1930.

Fântâna Jianu, Craiova

Fântâna Jianu, Craiova

Despre Hagi Stan Jianu

Hagi Stan Jianu, fiul paharnicului Chiriac Jianu, a fost un boier craiovean care a ocupat de-a lungul anilor mai multe ranguri și funcții importante (biv. Logft. za Vist. în 1768, paharnic în 1780 sub Alexandru Vodă Ipsilanti, biv Vel Postelnic până în 1790, în timpul domniei fanariote a lui Nicolae Mavrogheni, paharnic până în 1794). Conform lui Nicolae Iorga în “Orașele oltene și mai ales Craiova pe pragul vremilor nouă”, el ar fi avut și misiuni diplomatice în străinătate (s-ar fi dus la Constantinopol pentru a înlesni domnia vornicului Ștefan Pârșcoveanu).

Căsătorit cu Ilinca Jianca Paharniceasa, Hagi Stan Jianu a avut fiice și 3 fii, aceștia ocupând, la rândul lor, funcții în dregătorie: Zamfir (clucer în 1781), (Gheor)Ghiță (vel șetrar în 1781), Stăn(uț) (vel serdar în 1787, vel pitar în 1792, paharnic în 1821).

Hagi Stan Jianu a fost și epitropul averii boierilor Obedeanu, dar și ctitor de biserici (tot Nicolae Iorga scrie despre Hagi Stan Jianu că ar fi mers o dată la Ierusalim, pentru a-l găsi pe Hristos). Jianu ridică Biserica Bășica, împreună cu tatăl său, dar opera sa rămâne biserica din Preajba. Aici construiește biserică cu chilii pentru monahi și oameni săraci, transformată apoi în schit, dar și școală (cea mai veche școală sătească), han și conac. Pe lângă acestea, în zilele noastre s-a mai păstrat și o casă din Craiova a Jianului, aflată în prezent pe strada Constantin Lecca (fosta stradă Comuna din Paris).

Despre vechea fântână

Fântâna Jianu a fost construită de boierul Hagi Stan Jianu în jurul lui 1800 într-o mahala de la marginea Craiovei de atunci, unde căruțașii obișnuiau să poposească la intrarea în oraș, pentru a-și adăpa animalele. Rapid, a devenit una din sursele principale de alimentare cu apă ale mahalalei și nu numai, sacagii vânzând apă de aici în tot orașul. Numele fântânii vine de la numele boierului care a construit-o, dar tradiția îl asociază cu cel al vestitului haiduc Iancu Jianu, despre care se spune că ar fi poposit odată la un han din apropiere.

La mijlocul secolului al XIX-lea, în apropierea fântânii, pe locul actualei Grădini Botanice din Craiova, se afla casa familiei lui Alexandru Macedonski, unde viitorul poet a copilărit. Se spune că acesta a fost inspirat de peisajul idilic al parcului din zonă, pe care l-a surprins ulterior în mai multe poezii.

Fântâna după refacere

În jurul anului 1930, Fântâna Jianului a fost complet refăcută sub forma actuală. Fântână este construită în plan patrulater, cu patru coloane (două coloane angajate în spate și două degajate în partea din față) ce creează arcuri deschise pe trei laturi și susțin o boltă sferică.

Fântâna Jianu, Craiova - vedere frontală

Fântâna Jianu, Craiova – vedere frontală

După 1952, când parcul 7 Noiembrie – Fântâna Jianu a fost repartizat Institutului Agronomic pentru amenajarea Grădinii Botanice, apa colectată din izvorul fântânii Jianu a fost folosită pentru crearea a 3 lacuri.

În aprilie 2014, pe Fântâna Jianu erau amplasate două plăcuțe, una cu avertizarea “Apa nu este bună de băut” și una prin care se prezenta istoria locului (ruginită, aproape indescifrabilă), cu textul:

FÎNTÎNA JIANU

A fost construită pe la 1800 de Hagi Stan Jianu, întemeietorul primei școli românești de la Preajba, raionul Craiova. Nu există nici o legătură între Hagi Stan Jianu și haiducul Iancu Jianu.

Apa de aici era transportată și vândută de sacagii în oraș până pe la anii 1904-1905, când în Craiova s-a introdus alimentarea cu apă prin conducta de la Gioroc. Fîntîna a fost complet renovată în 1930.

Fântână Jianu, Craiova - plăcuță

Fântână Jianu, Craiova – plăcuță

În luna noiembrie 2015, Fântâna Jianu era inundată, dar plăcuța ruginită cu istoricul fântânii fusese înlocuită cu una nouă, cu textul:

“FÂNTÂNA JIANU

A fost construită pe la 1800 de Hagi Stan Jianu, întemeietorul primei școli românești de la Preajba, raionul Craiova.

Nu există nicio legătură între Hagi Stan Jianu și haiducul Iancu Jianu,

Apa de aici era transportată și vândută de sacagii în oraș până pe la anul 1904-1905 când în Craiova s-a introdus alimentarea cu apă prin conducte de la Gioroc.

Fântâna a fost complet renovată în 1930.”

Fantana Jianu, Craiova - noua placuta

Fantana Jianu, Craiova – noua placuta

Surse:

Arhivele Olteniei , 15, nr. 86-88, iulie – decembrie 1936

Nicolae Iorga, Orașele oltene și mai ales Craiova pe pragul vremilor nouă.

Nicolae Iorga, Scrisori de boieri

0

 likes / 2 Comments
Share this post:
  1. Gradina Botanica din Craiova - Poze de calatorie /

    […] http://www.gradinabotanicadincraiova.rowww.monumenteoltenia.ro/fantana-jianu-craiova […]

  2. Istoricul alimentarii cu apa a Craiovei | Monumente Oltenia /

    […] Popova, Obedeanului, Sf. Dimitrie, Samson, Elca, Țuțuri, Chiriac, Dănești, Oota, Potbanița, Jianu, Prisaca, Geanova, Prisăcuța, Valea Fetei, Grădinarilor, Fântânița Roșie, Haralamboaicei, […]

comment this post


Click on form to scroll

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec