30
Mar-2015

Muzeul Olteniei Craiova – borna 100!

Muzeul Olteniei Craiova, în colaborare cu Muzeul de Artă, și cu suportul financiar al Consiliului Județean Dolj, vă invită miercuri, 1 aprilie 2015, ora 12, la sediul Secției de Istorie-Arheologie din str. Madona Dudu nr. 14, la acțiunile culturale dedicate împlinirii a o sută de ani de activitate a prestigioasei instituții muzeale. Evenimentul, deosebit de important pentru viața culturală a Craiovei, va fi marcat prin vernisarea expoziției “Muzeul Olteniei – 100 de ani de istorie” și lansarea cărții “Centenar Muzeul Olteniei. 1915 – 2015”.

Centenar Muzeul Olteniei Craiova

Centenar Muzeul Olteniei Craiova

Expoziția “Muzeul Olteniei – 100 de ani de istorie” va constitui un prilej inedit de întâlnire a publicului cu patrimoniul cultural, provenit din valoroasele colecții Aman și Romanescu, aparținând Muzeului Olteniei și Muzeului de Artă. Prin combinarea materialelor ilustrative și a pieselor din patrimoniul cultural, expoziția își propune să prezinte momente importante din viața muzeului: ocupația germană din timpul primului război mondial, efervescența vieții culturale interbelice, a doua conflagrație mondială, perioada „Republicii Populare”.

Expoziția invită vizitatorul să parcurgă harta descoperirilor arheologice din zona Olteniei și să cunoască materialul provenit din aceste cercetări: obiecte de silex și topoare de piatră de la Toceni și Cârcea, vase aparținând culturii Gârla Mare (Bistreț și Ghidici), ceramică romană și medievală. Expunerea acordă o atenție deosebită obiectelor de patrimoniu din colecțiile Aman și Romanescu, piese de mobilier din secolul al XIX–lea, arta decorativă străină și românească, tablouri și grafică, semnate Theodor Aman, obiectele personale ce înnobilau cândva locuințele familiilor Aman și Romanescu. O secțiune a expoziției pune în valoare patrimoniul Secției de Etnografie a Muzeului Olteniei Craiova, secțiune ce confirmă istoric și socio-cultural un spațiu distinct, identitar, al unei provincii bogată în tradiții și limbaje tradiționale, atât materiale cât și spirituale. Fiecare obiect, fiecare modul expozițional, poartă în/cu sine noblețea unei autenticități grăitoare și perene. O expoziție etnografică va fi mereu o punte către înțelegere și… o regăsire revelatoare.

Continuator direct al Muzeului Regional de Antichități și Etnografie, înființat la 1 aprilie 1915 din inițiativa profesorului de istorie Ștefan Ciuceanu, Muzeul Olteniei devine, astfel, un “muzeu peren” datorită eforturilor neîntrerupte de tezaurizare a culturii materiale, spirituale și a evenimentelor memorabile. Fundamentarea ca instituție muzeală a fost determinată de acțiunile unor personalități politice și de artă ale Craiovei, precum: Alexandru și Aristia Aman, Nicolae P. Romanescu, primar al Craiovei, Ștefan Ciuceanu, Elefterie Cornetti, Marin Demetrescu, Marius Metzulescu, C.S. Nicolăescu Plopșor, Alfred Vincenz.

Atunci, Școala Madona Dudu. Acum, Secția de Istorie - Arheologie de la Muzeul Olteniei

Atunci, Școala Madona Dudu. Acum, Secția de Istorie – Arheologie de la Muzeul Olteniei

Un moment important în funcționarea muzeului l-a constituit anul 1928, când s-a hotărât ca Muzeul de Istorie Naturală a Craiovei, ce gestiona colecțiile Muzeului Regional de Antichități și Etnografie, să funcționeze sub denumirea de Muzeul Regional al Olteniei, condus de profesorul Marin Demetrescu. În acest context, specialiștii muzeului craiovean au devenit creatorii primei instituții de cercetare științifică, arheologică, etnografică, de științele naturii, cei care au redactat primele monografii, reviste și studii de specialitate. Numai misiunea nobilă a Muzeului Olteniei, a activității muzeografilor, conservatorilor și restauratorilor, de tezaurizare, a făcut ca, în Craiova, să ne bucurăm de existența unuia dintre cel mai valoros și impresionant patrimoniu cultural, mobil, din România.

Vreme îndelungată, din 1915 și până la înființarea Universității din Craiova, muzeul a fost singura instituție care și-a propus să cerceteze istoria, etnografia, flora și fauna zonei, a fost cel care a militat cu toată forța pentru a împiedica distrugerea sau înstrăinarea mărturiilor care atestă cultura și civilizația poporului român. Dacă în anul 1927, muzeul deținea 1050 piese, iar în 1955, peste 29.120, la sfârșitul anului 2014, patrimoniul Muzeului Olteniei ajunsese la 238.301 bunuri culturale, multe dintre ele de foarte mare valoare istorică și artistică. După anul 1989, eforturile specialiștilor din muzeu s-au îndreptat spre consolidarea, restaurarea și modernizarea sediilor. A urmat apoi organizarea expozițiilor permanente pe baza bogatului patrimoniu existent. Realizate într-o manieră modernă, accesibilă diferitelor categorii de vizitatori, expozițiile reprezintă o invitație adresată tuturor iubitorilor de frumos.

În discursul muzeografic al ultimilor ani, Muzeul Olteniei a fost sprijinit constant de către Consiliul Județean Dolj, în subordonarea și administrarea căruia se află.

0

 likes / 3 Comments
Share this post:
  1. Biblioteca Aman omagiaza activitatea Muzeului Olteniei | Oltenia Monumentala /

    […] vine în completarea expoziției organizate la Muzeul Olteniei cu ocazia aniversării centenarului, “Muzeul Olteniei – 100 de ani de istorie”, în care sunt recreate două interioare din Casele Romanescu și […]

  2. Evenimente la care am participat in perioada 30.03-05.04 | Oltenia Monumentala /

    […] Farago, pe atunci directoare a Fundației Alexandru și Aristia Aman din localitate. Per total, expoziția “Muzeul Olteniei – 100 de ani de istorie” ni s-a părut una din cele mai interesante și atractive expoziții reușite de muzeografii olteni […]

  3. Muzeul Olteniei, deschis de Noaptea Muzeelor | Oltenia Monumentala /

    […] de Istorie – Arheologie: Mărturii ale civilizației romane din Oltenia; Muzeul Olteniei – 100 de ani de istorie; Oltenia boierilor Craiovești; Comori pierdute, comori regăsite; Manuscrise din colecția […]

comment this post


Click on form to scroll

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec