03
Apr-2015

Omagiu adus Muzeului Olteniei de Biblioteca Aman

Cu ocazia centenarului Muzeului Olteniei, Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” aduce un omagiu prestigioasei instituții muzeale, organizând o serie de expoziții originale. Vor fi vernisate expoziții compuse din cărți, ilustrate și documente provenind din fondurile Aman și Romanescu, precum și articole și evocări din Periodice Oltenești, seria veche. Volumele provenite din fondul Aman sunt expuse în sala Acad. Dinu C. Giurescu, cele provenite din fondul Romanescu se află în Salonul Expozițional al Bibliotecii, iar articolele din Periodice Oltenești sunt expuse în cadrul Secției de Periodice situată pe strada Sf. Dumitru nr 1. Acest eveniment vine în completarea expoziției organizate la Muzeul Olteniei cu ocazia aniversării centenarului, “Muzeul Olteniei – 100 de ani de istorie”, în care sunt recreate două interioare din Casele Romanescu și Aman.

La 21 decembrie 1908 lua naștere Fundația “Alexandru și Aristia Aman”, instituție care urma să-și desfășoare activitatea în splendidul imobil florentin situat în centrul Craiovei – Casa Lăceanu. Contribuția soților Aman la inaugurarea acestui prim așezământ public de cultură din Craiova este bine cunoscută, memoria instituțională a locului reține și astăzi generozitatea celor doi.

Biblioteca Judeteana Alexandru si Aristia Aman Craiova

Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman Craiova

Alcătuită inițial din trei secțiuni: bibliotecă, muzeu și pinacotecă, fundația a funcționat neîntrerupt în această formulă până la finele anilor `40 ai secolului trecut. Instalarea regimului comunist și valul de prefaceri care i-a urmat a condus, între altele, la desființarea fundațiilor și asociațiilor. În acest context, o parte însemnată a obiectelor de inventar, bunuri reprezentând zestrea culturală muzeală: mobilier, tablouri, gravuri, monede, au fost transferate în inventarele Muzeului Olteniei și Muzeului de Artă din Craiova.

Acest scurt istoric al sporirii zestrei culturale a Muzeului Olteniei acum, la 100 de ani de la înființare, este cu atât mai semnificativ cu cât Fundația Aman și Biblioteca Aman, continuatoarea sa, și-au adus un important aport la îmbogățirea patrimoniului muzeal. Legătura dintre cele două instituții este una solidă, colaborările și proiectele comune aducând întotdeauna multe satisfacții. Un alt fapt demn de amintit, o realitate istorică în favoarea continuității, este faptul că Ștefan Ciuceanu, primul director al Muzeului Olteniei, a fost în intervalul 1911-1914 director al Fundației Aman.

0

 likes / 0 Comments
Share this post:

comment this post


Click on form to scroll

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec