20
Dec-2015

Editura si Tipografia Ramuri, Craiova

Cod LMI: DJ-II-m-B-08097

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de arhitectură

Datare: 1921

Adresa: Str. Popa Șapcă 4

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Una dintre cele mai frumoase clădiri istorice din centrul municipiului Craiova este Palatul Ramuri, construit în 1920, care a găzduit Editura și Tipografia Ramuri. Palatul a fost ridicat după planurile arhitectului Constantin Iotzu de constructorii italieni Dalla Barba și Peressutti. În prezent, Palatul Ramuri este sediul Secției de Științele Naturii a Muzeului Olteniei.

Palatul Ramuri din Craiova - fostul sediu al Editurii si Tipografiei Ramuri

Palatul Ramuri din Craiova – fostul sediu al Editurii si Tipografiei Ramuri

Institutul de Arte Grafice “Ramuri” s-a înființat în anul 1912 ca societate anonimă pe acțiuni, cu sediul în Craiova, str. Liceului nr. 5, cu un capital vărsat de 100.000 lei, având scopul de a reprezenta un puternic instrument care să trezească și să disciplineze energiile culturale ale orașului. În pofida perioadei în care apărea pe piață (războiul din Balcani, Primul Război Mondial), în anul 1915, potrivit bilanțului și contului de profit și pierdere, capitalul social ajunsese la 300.000 lei. A editat revistele “Ramuri”, “Drum Drept”, “Tribuna” și a executat lucrări de tipografie, cartonaje și legătorie de lux, registre, lucrări de bancă și birouri, dosare, coșuri de corespondență, cărți de vizită tipo și litografice, bilete de botez, logodnă și cununie, programe teatrale, etc. A fost condusă de C. Șaban Făgețel, iar din comisia de cenzori a făcut parte și C. D. Fortunescu.

Palatul Ramuri - Craiova

Palatul Ramuri – Craiova

În 1920, membrii consiliului de administrației ai institutului au aprobat construcția unui sediu propriu, pe locul fostelor case cunoscute ca “Pomul Verde”. Planurile edificiului au fost întocmite de arhitectul Constantin Iotzu, în timp ce însărcinați cu construirea clădirii au fost constructorii italieni Dalla Barba și Peressutti. Mai jos redăm conținutul documentului care atestă așezarea pietrei de temelie a monumentului de arhitectură cunoscut azi drept Palatul Ramuri:

“Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu desăvârșirea Sfântului Duh,

Noi, membrii Consiliului de Administrație al INSTITUTULUI de ARTE GRAFICE „RAMURI” S.A., vrând să dăm activității noastre mai multă întindere și mai multă trăinicie, hotărât-am ca din rodul ostenelii de până acum să ridicăm aici O CASĂ PROPRIE, care să fie bun și PRIELNIC ADĂPOST pentru AVEREA și munca Societății.

Drept aceia, pe locul fostelor case “Pomul Verde” și potrivit cu planurile întocmite de d. Arhitect IOȚU, executat cu înțelegere și multă bună voință de d-nii Constructori Dalla Barba și Peressutti, început-am astăzi zidirea Casei “RAMURI”, în zilele de mărire ale M. S. REGELUI FERDINAND I-iu și ale M. S. REGINEI MARIA, făuritorii României Mari, aflați în al șaselea an de binecuvântată și rodnică Domnie, – primul ministru al Țării fiind d. General AVERESCU ALEXANDRU, iar Mitropolit primat Dr. MIRON CRISTEA.

Pus-am deci piatra de temelie a acestei Case în anii dela Christos 1920, Iulie 25, tradiționala slujbă religioasă fiind săvîrșită de către Părintele Iconom GR. POPESCU-BREASTA, profesor și cel dintâiu vice-președinte al Societății, în fața autorităților locale, a prietenilor și a domnilor acționari ai Societății noastre, în frunte cu d. D. C. JORMESCU, președinte; C. C. POENARU, vice-președinte; și C. ȘABAN-FĂGEȚEL, director, și a d-lor: Belizarie Câncea, C. G. Nicolau, Marius Teodoru, George Dinopol, N. S. Russenescu, C. Petrescu-Bălăcița, N. Demetrescu-Crețu și C. Bărbulescu, membri ai Consiliului de Ad-ție, cu credința, că în acest colț de țară, zidirea care începe va fi pentru ochi prilej de desfătare, iar pentru suflete izvor de lumină și înălțare.

În anul mântuirii 1920, Iulie 25.”

Document asezare piatra de temelie Palatul Ramuri Craiova

Document asezare piatra de temelie Palatul Ramuri Craiova

În anul 1934, în Palatul Ramuri și-au avut sediul redacția și administrația Revistei Penale, înființată de Ioan B. Georgescu (avocat, primar al Municipiului Craiova de 3 ori, deputat, membru al Consiliului Baroului și Decan al Baroului). “Revista Penală. Doctrină, Jurisprudență română și străină” a fost una dintre cele mai renumite din Europa în acea vreme, fiind prima revistă de drept penal din România, catalogată și recunoscută internațional ca fiind una de mare prestigiu.

Palatul Ramuri, Craiova

Palatul Ramuri, Craiova

În 1937, la Craiova se înființa, cu sediu în Palatul Ramuri, Societatea Scriitorilor Olteni, un cerc al scriitorilor din Craiova din care urma să facă parte orice persoană ce putea dovedi o activitate literară în publicațiile vremii, al cărei scop era acela de a valorifica moral și profesional scriitorii regiunii, de a intensifica viața culturală și spirituală a întregului ținut oltenesc, de a scoate la lumină trecutul, de a pune în valoare virtuților marilor înaintași și încurajarea începătorilor. Ulterior, la solicitarea Societății Scriitorilor Români din București, s-a hotărât schimbarea denumirii cercului în Uniunea Scriitorilor Olteni (U.S.O.), sub care a funcționat până la desființare.

Palatul Ramuri din Craiova

Palatul Ramuri din Craiova

Ulterior, în clădirea fostei tipografii Ramuri a avut sediul Cercul Medico-farmaceutic, care o luase cu chirie, împreună cu societatea “Ajutorul”, cu 600 lei anual.

După cutremurul din 1977, prin decizia 191/1979, Comitetul Executiv al Consiliului Popular Județean Dolj a stabilit ca imobilul din str. Popa Șapcă să treacă de la Întreprinderea Poligrafică la Muzeul Olteniei. Prima campanie muzeală a fost organizată la parterul clădirii din strada Popa Șapcă la 13 martie 1986, atunci fiind date în circuitul de vizitare două expoziții temporare: “Fluturii – petale zburătoare” și “Din lumea animalelor”. Imobilul fostei tipografii și edituri Ramuri a devenit, astfel, sediul Secției de Științe ale Naturii, instituție care funcționează aici și în prezent.

În perioada 2005-2012 au avut loc modernizarea clădirii și organizarea expoziției permanente a Secției de Științele Naturii a Muzeului Olteniei, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Dolj.

Palatul Ramuri din Craiova - corp lateral

Palatul Ramuri din Craiova – corp lateral

Aflat într-un perimetru monumental, în apropiere de Colegiul Național “Carol I”, Biserica Sf. Treime sau Palatul Administrativ din Craiova, Palatul Ramuri se remarcă prin fațada sa deosebit de elegantă, cu elemente ale stilului neo-românesc îmbrățișat de arhitectul Constantin Iotzu. Se remarcă numeroase elemente și decorațiuni ale fațade, precum elementele etnografice pictate de sub cornișă,  coloanele scurte și arcurile trilobate ale balconului.

Palatul Ramuri din Craiova - fatada

Palatul Ramuri din Craiova – fatada

Pe fațada clădirii este montată o plăcuță cu textul:

“În acest imobil, Palatul “Ramuri”, unde a fost sediul revistei “Ramuri-Drum Drept”, și-a desfășurat activitatea Nicolae Iorga (1871-1940), istoric, scriitor, publicist și om politic, director al revistei.”

Surse:

Otilia Gherghe, “Centenar Muzeul Olteniei 1915-2015″. Editura Antheo, Craiova, 2015

Secția de Științele Naturii. Muzeul Olteniei

Institutul de Arte Grafice Ramuri, 1915-1950 (niv. Fond). Arhivele Naționale

Uniunea Scriitorilor Olteni, 1936-1941 (niv. Fond). Arhivele Naționale

Muzeul Olteniei din Craiova. Crispedia.ro

Bianca Maria Carmen Predescu, Ioan B. Georgescu – Avocatul și Primarul. Baroul Dolj, Craiova, 23 iunie 2012

0

 likes / 6 Comments
Share this post:
 1. Despre Giovanni Batista Peressutti | Oltenia Monumentala /

  […] (azi Comandamentul Jandarmeriei Dolj), Liceul Regina Elisabeta (azi Facultatea de Agronomie), Palatul Ramuri, Policlinica nr. 2 a Spitalului Filantropia (destinată  inițial pentru a găzdui Casa de […]

 2. Tur de Craiova pentru vizitatorii Targului de Turism al Olteniei | Oltenia Monumentala /

  […] Vizită la Muzeul Olteniei (Secția de Științe Naturale – Palatul Ramuri) […]

 3. Hotel Palace - Craiova | Monumente Oltenia /

  […] În primele decenii ale secolului al XX-lea, în zona centrală a orașului Craiova s-au demolat cvartale întregi de case pentru a face spațiu viitoarelor clădiri monumentale ce împânzesc astăzi zona, precum fostul Hotel Palace, Palatul Administrativ – azi sediul Prefecturii și Consiliului Județean Dolj, Palatul Banca Comerțului – azi sediul Primăriei Municipiului Craiova, blocul Casa Albă, Palatul Jean Mihail sau Palatul Ramuri. […]

 4. Liceul Carol I, Craiova | Monumente Oltenia /

  […] Peresutti, Delabarba, Economu, Victor N. Popp, Feraru, Carianopol, clădirile Scrisul Românesc, Ramuri și biserica catolică din Craiova și casele Ștefan Marincu și Drăgulescu din Calafat). Ca […]

 5. Casa Nicolae Romanescu, Craiova | Monumente Oltenia /

  […] Peresutti, Delabarba, Economu, Victor N. Popp, Feraru, Carianopol, clădirile Scrisul Românesc, Ramuri și biserica catolică din Craiova și casele Ștefan Marincu și Drăgulescu din […]

 6. Constantin Iotzu | POMPILIJU SFERA /

  […] Tipografia Ramuri, Casa Albă, Craiova, […]

comment this post


Click on form to scroll

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec