11
Jul-2015

Fantana Purcarului, Craiova

Cod LMI: DJ-III-m-B-08419

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de for public

Datare: 1816

Adresa: Str. Matei Basarab, nr. 11

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Fântâna Purcarului (Fântâna Porcarului sau Fântâna din Piața Elca) este un monument de for public din Craiova, situat pe str. Matei Basarab, nr. 11. Cișmeaua se află în Piața Elca (Piața Veche), vechiul centru și vad comercial al orașului, lângă Hanul Puțureanu și în apropiere de Casa Băniei, Catedrala Sf. Dumitru și rămășițele Hanului Hurezi.

Fantana Purcarului, Craiova

Fantana Purcarului, Craiova

Fântâna a fost construită în anul 1818 de Pavel Teodor și Kir Marin Bulugbașa (sau Miron Bulucbașa, după alte surse), negustori de porci. Deși inițial fântâna reprezenta unicul mijloc de alimentare cu apă al locuitorilor din zonă, importanța ei a scăzut la începutul secolului al XX-lea, de când Craiova a fost prevăzută cu sisteme de alimentare cu apă.

Fântâna Purcarului a fost reparată de mai multe ori de-a lungul timpului, renovările făcând ca forma actuală să difere complet de cea inițială. Deși în cartea “Istoria ilustrată a Craiovei” se menționează două reparații, una în 1927 și una în 1943, un articol de N. Gh. Dinculescu din Arhivele Olteniei din 1928 menționează că “în strada Sf. Dumitru din Craiova în apropiere de Piața Elca, se găsește în ruină o cișmea, a cărei ființă a trecut de un secol. ” Conform articolului lui Dinculescu, la acea dată se păstra în stare bună și pisania inițială, în care erau menționați ctitorii și anul ridicării fântânii: „În numele sfintei și cei de o ființă și făcătoare de viață și nedespărțită Troiță s’au [fă]cut această fântână cu toată osteniala și cheltuiala dumnialui răposatului jupân Pavel Teodor și cu osteniala dumnialui chir Mărin Bulugbașa pentru ca să fie dumnialor și a tot neamul dumnialor spre vecinică pomenire cât dumnialor și altor celor ce vor f[i] mai ajutat la această fântână. Amin 7326 [indescifrabil, inscripție slavonă] 818 Iun.”

Fantana Purcarului, Craiova

Fantana Purcarului, Craiova

În anul 2019, fântâna a beneficiat de lucrări (controversate) de restaurare, cu fonduri de la bugetul local. Conform unui comunicat emis de Primăria Municipiului Craiova, “prin lucrările efectuate am încercat să păstrăm aspectul acesteia cât mai apropiat de cel din documentele ce s-au găsit în arhive despre această cișmea”.

În urma lucrărilor, la data actualizării acestui articol (august 2021), fântâna arăta așa:

Surse:

Ion Pătroi, Vladimir Osiac, Virgil Joița, “Istoria ilustrată a Craiovei”. Ed. Aius, Craiova, 1997

N. Gh. Dinculescu, “Inscripții – Fântâna din Piața Elca”. Arhivele Olteniei, 07, nr. 39-40, septembrie-decembrie 1928

1

 likes / 2 Comments
Share this post:
  1. Hanul Putureanu, Craiova | Oltenia Monumentala /

    […] – fosta Școală Centrală de Fete (azi Muzeul Olteniei), Biserica Madona Dudu, Hanul Hurezi, Fântâna Purcarului, Catedrala Sf. Dumitru și Casa Băniei. Edificiul, ridicat de negustorul Niță D. Puțureanu, […]

  2. Istoricul alimentarii cu apa a Craiovei | Monumente Oltenia /

    […] și 260 de fântâni. Erau în funcțiune fântâni mai vechi sau mai nou construite, precum Purcarului, Popova, Obedeanului, Sf. Dimitrie, Samson, Elca, Țuțuri, Chiriac, Dănești, Oota, Potbanița, […]

comment this post


Click on form to scroll

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec