09
Jan-2015

Biserica Sf. Apostoli, Craiova

Cod LMI: DJ-II-m-B-08124

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de arhitectură

Datare: 1783, pe temelia uneia din sec. XV

Adresa: Str. Sfinții Apostoli 1

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Biserica Sf. Apostoli este un monument arhitectural și religios de valoare deosebită din Craiova, situat în apropierea zonei centrale, pe str. Sf. Apostoli, la nr. 1. Biserica, ce poartă hramul Sf. Apostoli Petru și Pavel (29 iunie), este una dintre cele mai vechi din oraș, fiind ridicată în secolul al XV-lea – începutul secolului al XVI-lea și refăcută ulterior. Înfățișarea actuală, într-un stil arhitectural unic, tradițional muntenesc, datează de la mijlocul secolului al XIX-lea.

Biserica Sf Apostoli, Craiova - vedere laterală

Biserica Sf Apostoli, Craiova – vedere laterală

Biserica până în secolul XX

Construcția Bisericii Sf. Apostoli este datată în jurul secolelor XV-XVI, motivele pentru această plasare temporală fiind planul arhitectural, decorația exterioară, sistemul în cărămidă aparentă, mărimea bisericii, dar și dovezi documentare. Astfel, într-un document de danie al lui Matei Basarab se menționează această biserică  în anul 1635, când s-a făcut o donație de 80 de galbeni pentru a fi reparată, ceea ce înseamnă că avea, la acel moment, o vechime considerabilă. Mai mult, pisania actuală indică 1784 drept anul în care a fost ridicată biserica, dar textul respectiv este scris peste un altul cu alfabet mixt chirilic-latin, ceea ce indică o vechime mai mare a bisericii.

Biserica Sf. Apostoli, Craiova - pisania bisericii

Biserica Sf. Apostoli, Craiova – pisania bisericii

La momentul construcției sale, biserica era înconjurată cu ziduri de împrejmuire solide și era amplasata la periferia orașului, în mahalaua Târgul de Afară, după care și-a luat și numele o perioadă (ca și Biserica Hagi Enuș din apropiere).

De-a lungul timpului, biserica s-a deteriorat, ajungând la mijlocul secolului al XVIII-lea o ruină. A fost reclădită din cărămidă între 1781 și 1784 de Popa (Protopopul) Hristea, Arhimandritul Antim și Matei Brânzan, ajutați de boierii și negustorii din zonă, în special de breasla cizmarilor. „Biserica Popii Hristea” era sub formă de cruce, cu două turle deschise, pridvor deschis susținut pe coloane de piatră și doi stâlpi de piatră în interior, între naos și pronaos, având zidurile groase de un metru, din cărămidă îngustă. La 5 februarie 1784, Popa Hristea a închinat Biserica Sf. Apostoli ca metoh Episcopiei Râmnicului și s-a călugărit, luând numele de Hariton Ieromonahul, pentru a servi sfântul altar. În 1791, Popa Hristea și-a donat toată averea bisericii, inclusiv pământurile. Matei Brânzan, care apare în pisanie alături de Popa Hristea, este printre cei mai vechi cizmari cunoscuți din Craiova, staroste al iznafului (breslei) cizmarilor, care a contribuit la pictarea bisericii.

Biserica a fost foarte afectată de cutremurele care au zguduit Craiova în secolul al XIX-lea, în special de cele din octombrie 1802 și ianuarie 1838, când au căzut turlele și bolțile, iar pridvorul s-a surpat. Reparația a presupus înlocuirea celor două turle de zid cu una din scândură. Starea bisericii s-a înrăutățit iar, noi reparații fiind necesare. În 1855, pe timpul domnitorului Barbu Știrbei și cu ajutorul Sf. Calinic, Episcop de Râmnic și Severin, iznaful cizmarilor, condus de starostele Petcu, a făcut clopotnița de zid, a închis pridvorul și a reparat biserica, fără turle și fără boltirile interioare, și a ridicat o turlă de lemn acoperit cu tablă peste pronaos.

Biserica Sf Apostoli, Craiova - clopot

Biserica Sf Apostoli, Craiova – clopot

Școala de pe lângă biserică

În chiliile de pe lângă Biserica Sf. Apostoli funcționa încă de la 1832 o școală, înființată de negustorii craioveni Crăciun și Sava Ioanovici. În calitatea lor de epitropi sau arendași, aceștia administrau averile a trei biserici craiovene: Maica Precista Dudu, Sfântul Ilie și Sfinții Apostoli.

Între 1850 și 1856 a funcționat pe lângă Biserica Sf. Apostoli școala cu clasele I-III a dascălului Nicu Theodorescu (care a avut școală anterior pe lângă Biserica Postelnicul Fir și ulterior în casele proprii de pe lângă Biserica Hagi Enuș). Localul a fost inspectat de directori din Ministerul Instrucțiunii, care l-a găsit defectuos: avea pământ pe jos, tavanul era de grinzi, ferestrele nu erau cu geamuri. Cu toate acestea, în urma petiției semnate de aproape 500 de persoane, dascălul a primit autorizația. Conform relatării lui Th. Ionescu în “Din istoria școlilor craiovene” din Arhivele Olteniei , 03, nr. 15, septembrie – octombrie 1924, școlarii de clasa I învățau pe atunci citirea și scrierea. Scriau mai întâi pe nisip pus de-a lungul băncii, până ajungeau să cunoască literele și să le scrie, și apoi scriau pe hârtie. Școlarii de clasa a II-a studiau catehismul, gramatică, aritmetică, contabilitate, geografie, istorie și desen liniar. Ulterior s-a predat la școala de pe lângă biserică și limba germană.

În 1869, când starostele breslei cizmarilor era Anghel Badea, s-a construit în curtea bisericii “chilia cea mare”, care a servit tot pentru școală.

Pictura bisericii

Pictura originală, în frescă, a fost executată în anul 1788 de către Popa Gheorghe – zugrav, după fresca mai veche a bisericii, din care au rămas până astăzi mostre în pronaos. În anul 1855, ea a fost acoperită cu un strat de var pe care s-a făcut o nouă pictură în ulei de către pictorul craiovean Costache Petrescu (cel care a mai pictat în Craiova Biserica Mântuleasa și Biserica Sf. Ioan-Hera). În anii 1883 și anii 1903, pictura a fost spălată și parțial restaurată.

În perioada 1987-1994, printre alte lucrări la Biserica Sf. Apostoli Petru și Pavel, s-a realizat și restaurarea picturii originale, care a fost completată cu pictura nouă, în zonele unde aceasta a lipsit. Pictura a fost restaurată de pictor Dan Neamu – titular de contract și coordonator, care a restaurat întreaga pictură (a mai restaurat pictura bisericilor din Craiova Sfântul Gheorghe cel Nou, Mântuleasa, Catedrala mitropolitană Sfântul Dumitru), alături de prof. pictor Teodora Ianculescu Spătaru (a restaurat pictura din altar), prof. Dumitru Budică (a poleit catapeteasma), pictor Adrian Bănica (a pictat în turla din pronaos și pridvor sub coordonarea pictorului Dan Neamu).

Biserica după secolul XX

Biserica Sf. Apostoli a suferit grave deteriorări în urma cutremurului din noiembrie 1940. La acea dată. conform Anuarului Mitropoliei Olteniei – Vieața Bisericească în Oltenia din 1941, parohia Bisericii Sf. Apostoli număra 322 familii și 1145 oameni și deținea o bibliotecă parohială cu 164 de volume.

Lucrările de reparație au început abia în 1957, după planurile arhitectului Iancu L. Atanasescu. Atanasescu s-a ocupat, de-a lungul timpului, de proiectarea și restaurarea multor biserici și mănăstiri din Oltenia (Cozia, Cornet, Govora, Dintr-un Lemn, Polovragi, Gura Motrului, Topolnița, Horezu, Arnota, Bistrița, Mofleni, Jitianu, Sadova și altele), dar si de realizarea proiectelor pentru restaurarea mai multor monumente istorice doljene (Casa Glogoveanu, Casa Băniei, extinderea Palatului de Justiție – azi Universitatea din Craiova). Reparația Bisericii Sf. Apostoli s-a terminat în 1959, iar cheltuielile au fost suportate de către Sfatul Regional Popular Craiova.

În 1976, biserica a fost electrificată. Un an mai târziu, cutremurul din 4 martie 1977 a produs multe daune bisericii, fiind afectate ferestrele turlei mari, acoperișul, tencuiala unor porțiuni din pereții din naos și pronaos și pridvorul.

Biserica Sf Apostoli, Craiova - vedere laterala

Biserica Sf Apostoli, Craiova – vedere laterala

Între 1987 și 1994 s-a refăcut acoperișul, a fost construită microcentrala alimentată cu gaze naturale și a fost restaurată pictura originală. Biserica a fost resfințită pe 6 noiembrie 1994 de ÎPS Acad. Dr. Nestor Vornicescu, Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei.

La 20 de ani de la resfințire, pe 29 iunie 2014, de hramul bisericii, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de  ÎPS Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Surse:

Ionescu, Th.  “Din istoria școlilor craiovene”, Arhivele Olteniei , 03, nr. 15, septembrie – octombrie 1924

“Vieața Bisericească în Oltenia”, Anuarul Mitropoliei Olteniei, 1941

Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman”

Mitropolia Olteniei

“Sfinții Apostoli – Craiova”, Revista Magazin, 2001

2

 likes / 6 Comments
Share this post:
 1. Biserici monument istoric din Oltenia cu hramul Sf Petru si Pavel | Oltenia Monumentala /

  […] Biserica Sf. Apostoli, Str. Sfinții Apostoli 1, Craiova Biserica Sf. Apostoli, Str. Mărășești 1, Băilești […]

 2. Biserica Sfantul Nicolae - Dorobantia, Craiova | Oltenia Monumentala /

  […] Glogoveanu, Casa Băniei, extinderea Palatului de Justiție – azi Universitatea din Craiova, Biserica Sf. Apostoli). La reparația din 1943-1945, care i-a dat bisericii forma actuală, s-a demolat turla de lemn și […]

 3. Biserica Mantuleasa din Craiova | Oltenia Monumentala /

  […] fost restaurată de artistul plastic Dan Neamu, cel care s-a mai ocupat de restaurarea bisericilor Sf. Apostoli, Sf. Gheorghe – Nou și Catedrala Sf. Dumitru din Craiova. De curând s-au finalizat lucrările […]

 4. Palatul de Justitie - azi Universitatea din Craiova | Oltenia Monumentala /

  […] Horezu, Arnota, Bistrița, Mofleni, Jitianu, Sadova, Biserica Sf. Nicolae – Dorobănția și Biserica Sf. Apostoli din Craiova), dar și de realizarea proiectelor pentru restaurarea mai multor monumente istorice doljene (Casa […]

 5. BISERICA SF. NICOLAE – DOROBANTIA /

  […] Glogoveanu, Casa Băniei, extinderea Palatului de Justiție – azi Universitatea din Craiova, Biserica Sf. Apostoli). La reparația din 1943-1945, care i-a dat bisericii forma actuală, s-a demolat turla de lemn și […]

 6. Biserica Adormirea Maicii Domnului Mântuleasa, Craiova /

  […] fost restaurată de artistul plastic Dan Neamu, cel care s-a mai ocupat de restaurarea bisericilor Sf. Apostoli, Sf. Gheorghe – Nou și Sf. Dumitru din […]

comment this post


Click on form to scroll

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec